Päivä: 05.06.2024

Language: Suomi

Osaamismerkit käyttöön -webinaarisarja

Tule mukaan ilmaiseen webinaarisarjaan kuulemaan, mitä digitaaliset osaamismerkit ovat ja miten ne voidaan ottaa käyttöön organisaatiossasi. Kuulet ajankohtaisesta kehitystyöstä ja saat opastusta osaamismerkkien luomiseen ja hyödyntämiseen osana osaamisen kehittymisen prosesseja. Webinaarisarja on avoin kaikille! Osallistusmerkkeja annetaan osallistujille, jotka ovat ilmoittautuneet webinaareihin!

Watch the webinar recordings:

Link to playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLK3kBiAI-hH8GLNmKY2BaYLXvxNYYU5rc

1. Osaamismerkit NYT (Lotta ja Eric) 10.4. klo 14.00-14.30
Webinaarissa tutustutaan osaamismerkkien ajankohtaiseen kansalliseen ja kansainväliseen kehitystyöhön ja tulevaisuuden näkymiin.

2. Mikä osaamismerkki on? 17.4. klo 14.00-14.30
Webinaarissa tutustutaan osaamismerkkeihin (standardi, metatiedot, käyttö) ja käydään läpi osaamismerkkiprosessi organisaation ja yksilön näkökulmasta. Webinaarissa avataan osaamismerkkiprosessia osaamisen kehittämisen ja oppimisen näkökulmasta.

3. Miten luot osaamismerkin? 25.4. klo 14.00-14.30
Webinaarissa tutustutaan Open Badge Factoryn mahdollisuuksiin ja toimintoihin. Osaamismerkkien luomista käsitellään osaamistavoitteiden ja osaamisen osoittamisen tapojen kautta. Lisäksi pohditaan, miten voidaan luoda merkityksellisiä ja houkuttelevia merkkejä.

4. Miten rakennat osaamismerkistön? 8.5. klo 14.00-14.30
Webinaarissa tutustutaan erilaisiin tapoihin rakentaa osaamismerkistöjä. Lisäksi esitellään erilaisia pinottavia ja skaalautuvia osaamismerkistöjä esimerkkien kautta.

5. Toimiva osaamismerkkihakemus 15.5. klo 14.00-14.30
Webinaarissa tutustutaan osaamismerkkihakemukseen ja erilaisiin tapoihin arvioida osaamista. Lisäksi avataan OBF-Moodle-integraation mahdollisuuksia osaamismerkkien hakemisen näkökulmasta.

6. Osaamismerkkien hyviä käytänteitä 22.5. klo 14.00-14.30
Webinaarissa tutustutaan osaamismerkkien erilaisiin käyttötarkoituksiin. Webinaarissa esitellään osaamismerkkien hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä oppilaitosmaailmasta, työelämästä ja arjesta.

7. Osaamismerkeillä osaaminen esiin (Lotta ja Eric) 29.5. klo 14.00-14.30
Webinaarissa tutustutaan osaamismerkin jakamiseen ja hyödyntämiseen eri konteksteissa. Lisäksi käsitellään Open Badge Passportin mahdollisuuksia ja toimintoja.

8. Menestystarina: Kestävän matkailun osaamismerkistö 5.6. klo 14.00-14.30
Webinaarissa tutustutaan valtakunnallisen osaamismerkistön suunnitteluun, luomiseen, toteutukseen ja jalkauttamiseen.

Puhujat: 

Lotta Pakanen, KM, lehtori, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu
Eric Rousselle, Toimitusjohtaja, Open Badge Factory