Tietosuojaseloste

Päivitetty 10.11.2021

1. Rekisterinpitäjä

Open Badge Factory Oy
Kalasuolantie 11, 90220 Oulu
FINLAND
contact(at)openbadgefactory.com
(jäljempänä “me” tai “Open Badge Factory”)

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Eric Rousselle
Yhteystiedot: contact(at)openbadgefactory.com

3. Rekisterin nimi

Open Badge Factory -palvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste on Open Badge Factoryn oikeutettu etu, joka perustuu asiakassuhteeseen. Henkilötietoja käsitellään osana Open Badge Factory -palvelua. Huomaathan, että tämä tietosuojaseloste koskee asiakkaan Open Badge Factory -käyttäjätiliin (ei Open Badge Factory -verkkosivustoon) liittyvien henkilötietojen käsittelyä ja osaamismerkkien vastaanottajien henkilötietoja, joita asiakas on käyttänyt merkkien myöntämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:


● Open Badge Factory -palvelun (”Palvelu”) toimittaminen ja kehittäminen
● sopimusvelvoitteiden ja muiden lupausten ja velvollisuuksien täyttäminen
● asiakassuhteemme hoitaminen

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia asiakkaan käyttäjätiliä (rekisteröityä) koskevia henkilötietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot kuten *nimi, *käyttäjätunnus tai muu yksilöivä tunniste, *salasana;
  • Rekisteröidyn yhteystiedot *sähköpostiosoite;
  • Tiedot palvelusuhteesta ja sopimuksesta kuten käyttäjäprofiilin tiedot, viestinvaihto rekisteröidyn kanssa ja muut yhteydenotot, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot

Käsittelemme seuraavia asiakkaan merkin saajien henkilötietoja:

  • Merkin saajan yhteystiedot: *sähköpostiosoite, *nimi
  • Tiedot, jotka merkin vastaanottajat ovat lähettäneet asiakkaan luomiin merkkihakemuksiin

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen toimittaminen sekä evästeiden käytön salliminen rekisteröidyn selaimessa ovat edellytys sopimussuhteellemme asiakkaan kanssa. Ilman näitä välttämättömiä tietoja emme voi toimittaa Palvelua.

6. Mistä saamme henkilötietoja?

Vastaanotamme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, koska rekisteröity on syöttänyt tiedot Palveluun, ja merkinsaajilta, jotka ovat hakeneet merkkiä merkkihakemuksella.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavien lakien ja määräysten rajoissa. Tällainen tietojen päivitys suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutamme henkilötietoja ja siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Vain rekisteröidyn pääkäyttäjätunnus, jonka pääkäyttäjä voi itse määrittää, näytetään muille käyttäjille Palvelussa.

Käsittelemme henkilötietoja itse ja hyödynnämme käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka palvelimelle tiedot tallennetaan. Palvelin on ulkopuolisen palveluntarjoajan suojaama ja hallinnoima.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Emme muutoin luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Kuinka suojaamme tiedot ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, ja niihin pääsevät vain tietyt ennalta määrätyt henkilöt, eli vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Näitä henkilöitä ovat palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilöstö ja palvelun tekniset ylläpitäjät. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Rekisteröity voi milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa kaikki tiedot Palvelusta sekä poistaa tilin kokonaan.

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelyä varten. Arvioimme säännöllisesti tietojen tallentamisen tarpeen sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteriin tallenneta käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

9. Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, jotka on tallennettu rekisteriin, ja oikeus vaatia oikaisemista tai poistamista. Tämä voidaan tehdä kirjautumalla Palveluun ja muokkaamalla ja/tai poistamalla siellä Palveluun tallennettuja henkilötietojasi. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Keneen voin olla yhteydessä?

Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

Merkkien vastaanottajat pääsevät näkemään henkilötiedot, joita merkkien myöntäjät ovat käyttäneet myöntääkseen heille merkkejä osoitteessa https://openbadgefactory.com/fi/henkilotietoraportti/. Merkkien vastaanottajat voivat pyytää, että merkkien myöntäjät poistavat heidän henkilötietonsa.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Mikäli teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, lisäämme muutetun selosteen verkkosivuillemme ja ilmoitamme muutoksen päivämäärän. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme ilmoittaa tästä myös muilla tavoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia tai tiedottamalla tästä kotisivuillamme. Suosittelemme, että tarkistat nämä yksityisyyden suojan periaatteet aika ajoin saadaksesi päivitetyt tiedot henkilötietojesi käsittelystä.