Mikä on Open Badge -merkki?

Mikä on Open Badge -merkki?

Open Badge -merkkejä luodaan ja myönnetään osaamisen, taitojen, saavutusten ja asenteiden tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Suomessa Open Badge -merkkejä kutsutaan yleisesti osaamismerkeiksi, mutta sanasta on helppo muodostaa variaatiota eri tarkoituksia varten. Koulutuksen yhteydessä myönnettyjä merkkejä kutsutaan joskus koulutusmerkeiksi ja tilaisuuteen osallistujille myönnetään osallistumismerkkejä. Näillä nimillä monet pyrkivät erottamaan osaamisen todentamiseen liittyvät merkit muista merkeistä. Kaikki merkit eivät siis välttämättä ole osaamismerkkejä, mutta termi on yleisesti käytössä kun puhutaan Open Badgeista.

Teknisestä näkökulmasta Open Badge -merkki on kuva, jonka sisältää metadataa. Metadata kertoo kuka on myöntänyt merkin, kenelle, mitä merkki tunnistaa ja tunnustaa ja millä kriteereillä. Merkki on kuitenkin enemmän kuin digitaalinen kuva. Merkin sisältämä metadata noudattaa Open Badge -standardia, jonka pohjalta voidaan tarkistaa onko merkki aito ja onko se voimassa. Open Badge -standardi (OBI) on alunperin Mozilla-säätiön kehittämä, mutta nykyään sen jatkokehittämisestä vastaa yhteisö, johon Open Badge Factory kuuluu ja jonka toimintaa koordinoi 1edtech. Merkin luominen ei vaadi syvempää tietoa standardin sisällöstä, sillä Open Badge Factory (ja muut standardinmukaisen alustat) tarjoavat helppokäyttöiset työkalut, joilla merkkejä voi tehdä.

Mitä Open Badge -merkki sisältää?

Asiantuntijat käyttävät usein teknisiä termejä kuten “merkin luokka” (badge class) ja “merkin assertio” (badge assertion). Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että merkin luokka on merkin tekijän kirjoittama sisältö. Merkin luokka sisältää merkin nimen, kuvauksen ja kriteerit. Merkin varsinainen “sydän” on kriteerisivu, jossa merkin tekijä kuvaa kriteerit, joiden pohjalta hän tunnistaa ja tunnustaa merkin saajan taitoja, saavutuksia tai osaamista. Merkille voidaan määritellä voimassaoloaika ja merkkiin voidaan lisätä todisteita, suositteluja ja linkkejä osaamisviitekehyksiin. Sisällön pohjalta järjestelmä luo merkin, joka lähetetään merkin saajalle.

Merkin assertio taas on tiettyä vastaanottajaa varten luotu merkki. Se on uniikki ja sisältää tiedon merkin myöntäjästä ja vastaanottajasta. Merkin assertiolinkkiä (assertion URL) käytetään merkin sisällön ja voimassaolon varmistamiseksi.

Lisätietoa merkkiluokan sisältämästä metadatasta.

Miksi Open Badge -merkit on kehitetty?

Open Badge -konsepti on alun perin Mozilla-säätiön kehittämä ratkaisu jokapäiväisessä elämässämme tapahtuvan oppimisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Open Badge -osaamismerkit liittyvät usein epävirallisen oppimisen (70-80 % osaamispääomastamme) näkyväksi tekemiseen. Digitaalisilla osaamismerkeillä pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan esimerkiksi se, mitä opimme töissä, harrastuksissa tai erilaisissa luottamustehtävissä. Merkit nähdään keinona tukea elinikäistä oppimista, työllistymistä ja niillä pyritään ehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä.

Open Badge- konseptin alkuperäinen ajatus ei ole pelkästään epävirallisen oppimisen näkyväksi tekeminen, vaan myös se, että parempaan osaamiseen tunnistamiseen päästään, kun organisaatioiden lisäksi myös henkilöt ja yhteisöt voivat aktiivisesti tunnistaa ja tunnustaa omaa tai toistensa osaamista, taitoja ja saavutuksia. Englanniksi tätä kutsutaan nimellä “open recognition”.

Ketkä myöntävät Open Badge -merkkejä?

Open Badge -konsepti keksittiin noin 10 vuotta sitten ja merkkien käytön edelläkävijöitä ovat olleet järjestöt (mm. vapaan sivistystyön kenttä, avustus-, pelastus- ja urheilujärjestöt). Järjestöjä seurasivat nopeasti koulutussektorin organisaatiot ja Suomessa erityisesti ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset ja yliopistot. Muutamaa vuotta myöhemmin osaamismerkkejä ovat alkaneet myöntää myös koulutusalan yritykset ja isompien yritysten koulutus- ja HR-organisaatiot.

Open Badge Factoryn käyttäjäkunnasta järjestöt muodostavat noin 40 %, oppilaitokset 40 % ja yritykset 20 %. Viime aikoina yritysten osuus on ollut selvästi nousussa.


Miten Open Badge -merkkejä käytetään?

Open Badge -merkkejä käytetään erityyppisissä konteksteissa sekä epämuodollisen että muodollisen oppimisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja merkkien saajien motivointiin. Muodollisissa konteksteissa osaamisen tunnistaminen voi tarkoittaa organisaatiokeskeistä ja auktoriteettipohjaista saavutusten validointia, jolloin Open Badge -merkkejä käytetään digitaalisina sertifikaatteina. Epämuodollisissa konteksteissa puhutaan usein avoimesta tunnistamisesta ja tunnustamisesta (open recognition), jolloin merkit nähdään oppijakeskeisenä keinona tuoda esille omaa osaamista, eli mikroportfoliona, ja tunnustaminen perustuu vertaisten suositteluihin (endorsement). Monet organisaatiot käyttävät Open Badge -merkkejä sekä digitaalisina sertifikaatteina että mikroportfolioina. Esimerkiksi monet yliopistot käyttävät merkkejä sekä erilaisten suoritusten validointiin että opintojen ohella syntyvän epävirallisen oppimisen, soft skillsien, asenteiden ja vapaaehtoistoiminnan tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Yritysmaailmassa merkkien käyttö liittyy usein henkilöstön motivointiin ja sitouttamiseen. Monissa järjestöissä merkkejä käytetään motivointitekijänä mm. vapaaehtoisten tai haastavassa tilanteessa (esim. syrjäytymisen riski) olevien ihmisten tukemiseksi. Merkit ovat enemmän kuin palkintoja, joita annetaan tietyn prosessin päätteeksi, sillä niitä voi hyödyntää oppimispolkujen näkyväksi tekemiseen, tavoitteiden asettamiseen, ammatillisen kehityksen ja koulunkäynnin tukemiseen. Isot verkostomaisen organisaatiot, kuten kansainväliset avustusjärjestöt, käyttävät Open Badge -merkkejä koulutustoimintansa laadun varmistamiseen.

Lisätietoa Open Badge -merkeistä

Lisätietoja erilaisista käyttötapauksista löytyy OBF Akatemian nauhoitetuista webinaareista sekä alla olevista linkeistä.

Openbadges.org

Badge Wiki

Openbadge.info

Kokeile ilmaiseksi Open Badge Factoryä 60 päivän ajan!