Open Badge Factoryn Pro+ Space -palvelu organisaatiotason osaamismerkkistrategian kehittämiseksi.

Open Badge Factory -tiimin tehtävänä on kehittää ratkaisuja, jotka tukevat sekä Open Badge -merkkejä myöntävien organisaatioiden, että merkkien vastaanottajien ja käyttäjien tarpeita. Open Badge -osaamismerkkien käytön yleistymisen myötä olemme havainneet, että monet organisaatiot Suomessa ja mailmalla käyttävät osaamismerkkejä henkilöstön osaamisen kehittämisen apuna. Olemmekin ennakoinneet, että myöntämisen työkalujen lisäksi monet asiakkaat tulevat tarvitsemaan monipuolisia ratkaisuja, joilla ne pystyvät seuraamaan ja arvioimaan osaamismerkkistrategiansa vaikutuksia ja kehittämään sitä. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että organisaatiolla pitäisi olla mahdollisuus asettaa merkkien avulla tavoitteita tietyille ryhmille (esimerkiksi kaikilla henkilöstön jäsenillä pitäisi olla GDPR-osaaja merkki) ja mitata missä määrin organisaation tavoitteet ovat toteutuneet. 

Tukeaksemme osaamismerkkien käyttöä henkilöstöhallinnon tarpeisiin olemme käynnistäneet puolitoista vuotta sitten ison kehitysprojektin, joka on juuri valmistumassa. Projekti oli alunperin nimeltä OBF Enterprise, mutta se sai uudeksi nimekseen OBF Pro+ Space, koska se rakentuu OBF Pro:n ja Open Badge Passportin Space (ympäristö) -palveluiden yhdistämisestä.

Alunperin Open Badge Passport on henkilökohtainen ja yhteisöllinen ympäristö, jossa merkin saajat voivat säilyttää ja hallinnoida omia merkkejään, jakaa niitä Passissa tai sen ulkopuolelle, luoda mikro-portfoliota, suositella muiden merkkejä ja saada omiin merkkeihinsä muiden suositteluja. Ympäristö (space) on yhtä organisaatiota varten luotu “dedikoitu alue” Open Badge Passportin sisällä. Ympäristöllä on asiakkaan brändin mukaan personoitu login-sivu ja se tukee erilaisia SSO-kirjautumistapoja, kuten esimerkiksi HAKA-kirjautumista.

Ympäristö tarjoaa jäsenilleen, “suodatetun näkymän”, jossa näkyy vain kyseisen yhteisön jäsenet ja heidän merkkinsä. Tämän ansiosta käyttäjät löytävät helposti heille osoitetut merkkihakemukset ja merkkipolut ja pystyvät helpommin seuraamaan muita jäseniä ja antamaan tai vastaanottamaan suositteluja. Ympäristö ei kuitenkaan ole suljettu tila, sillä kaikilla jäsenillä on mahdollisuus navigoida vapaasti Open Badge Passportissa ja yksi käyttäjä voi olla jäsen useissa ympäristöissä.

Organisaation kannalta oma ympäristö tarjoaa työkaluja, joilla se voi asettaa osaamisen kehittämisen tavoitteita ja seurata niiden toteutusta. Käytännössä se tarkoittaa, että ympäristön suunnittelijat (creator) osoittavat tietyille valituille jäsenille, ryhmille tai kaikille ympäristön jäsenille organisaation OBF-ympäristössä luotuja merkkejä ja merkkihakemuksia. Kun jäsen hyväksyy hänelle osoitetun tavoitteen, se siirtyy hänen henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa, ja samalla ympäristön adminit ja suunnittelijat pystyvät seuraamaan miten heidän osoittamansa tavoitteet toteutuvat.

Tavoitteiden asettelussa oppimispolkujen merkitys korostuu, joten olemme kehittäneet ympäristöön työkalun nimeltä Minimap, joka mahdollistaa polkujen esittämisen graafisessa muodossa. Minimap muistuttaa metrokarttaa. Siinä on asemia, joihin voi liittää sekä oman organisaation kehittämiä merkkejä ja merkkihakemuksia että myös Open Badge Passportissa olevia organisaation partnerien merkkejä. Näin ympäristö tukee myös eri organisaatioiden välistä yhteistyötä ja yhteisten oppimispolkujen rakentamista. 

Pro+ Space -palvelu on ollut syksystä 2021 lähtien pilottikäytössä. Ensimmäiset asiakkaat ovat korkeakouluja, järjestöjä ja niiden verkostoja. Omia ympäristöjä ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi isot ranskalaiset territoires apprenant (oppivat maakunnat) -verkostot ja  Luxembourgin valtakunnallinen kouluverkosto (Edupass.lu). 

Kuten alussa kerroin, henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskiössä monien suomalaisten oppilaitosten ja järjestöjen osaamismerkkihankkeissa, joten uskon vahvasti, että Pro+ Space -palvelu pystyy tarjoamaan niille mahdollisuuden käyttää osaamismerkkejä yksilökohtaisen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen lisäksi myös organisaatiotason osaamisstrategian vaikuttavuuden arviointiin ja johtamiseen. Ympäristön käyttömahdollisuudet eivät kuitenkaan rajoitu henkilöstön osaamisen kehittämiseen, vaan sen avulla voidaan myös kehittää ja johtaa esimerkiksi oman opiskelija- tai jäsenkunnan osaamisen kehittämistä.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan enemmän Pro+ Space -palvelusta kutsumme sinut webinaariin, jonka pidetään 15.2 klo 14.00.

Kirjoittaja: Eric Rousselle,
Open Badge Factoryn toimitusjohtaja

Jos haluat esittelyn tai keskustella tarkemmin asiasta, ota yhteyttä osoitteeseen: contact@obfsolutions.com