Muistin ja psyyken sairaudet (osaaja)

Muistin ja psyyken sairaudet (osaaja)

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Muistin ja psyyken sairaudet -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään muistisairauksia ja psykiatrisia sairauksia sekä niiden lääkehoitoa käsittelevään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Criteria

Muistin ja psyyken sairaudet (osaaja)

Osaajamerkin saaja:

  • ymmärtää muistisairauksien patologian ja ennaltaehkäisyn
  • tuntee muistisairauksien lääkehoitojen periaatteet ja erityispiirteet
  • ymmärtää yleisimpien psykiatristen sairauksien patologian
  • tuntee psykiatristen sairauksien hoidossa käytettävien lääkehoitojen periaatteet ja erityispiirteet

Osaamisalueet:

  • neurodegeneratiiviset sairaudet
  • tyypillisimmät psykiatriset sairaukset
  • lääkehoito ja lääkehoidon mahdollisuudet
  • hoidon ohjaus ja lääkkeettömän hoidon rooli

Mikäli olet suorittanut merkkiin kuuluvia koulutuksia ennen vuotta 2023, liitä ao. merkkiin liittyvien koulutusten todistukset tähän:

Muistin ja psyyken sairaudet LHA Muistin ja psyyken sairaudet Depression hoito Farmakologiaa apteekin arkeen 4 LHA Farmakologiaa apteekin arkeen 4


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- or -