Sydän- ja verisuonitaudit osaaja

Sydän- ja verisuonitaudit osaaja

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Sydän- ja verisuonitaudit osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään (4) täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

Sydän- ja verisuonitaudit osaaja

Merkin saaja osaa:

  • tunnet yleisimmät sydän- ja verisuonitaudit ja niiden Käypä Hoito -suositusten pääpiirteet
  • tiedät verenpainetaudin, sepelvaltimotaudin, sydämen vajaatoiminnan ja aivoverenkiertohäiriöiden (AVH) merkityksen väestön terveydelle
  • tunnistat tärkeimmät sydän- ja verisuonitautien riskitekijät ja suojatekijät
  • tunnet sydän- ja verisuonitautien hoitoon käytettävät lääkeaineryhmät, lääkehoitojen periaatteet, lääkkeiden vaikutusmekanismit, tavallisimmat haitat ja rajoitteet
  • tiedät elämäntapatekijöiden merkityksen sydän- ja verisuonisairauksissa
  • omaat taidot asiakaslähtöisen lääkehoidon tukemiseen, lääkehoidon seurantaan sekä perusteet elintapaohjaukseen
  • osaat ohjata sydänpotilasta/AVH-potilasta/verenpaineen omaseurannannassa

Osaamisalueet:

  • Sydän- ja verisuonitaudit
  • Lääkehoito, kliininen farmasia ja lääkeneuvonta
  • Itsehoito


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -