Diabetes -osaaja

Diabetes -osaaja

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Diabetes osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään (4) täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

Diabetes osaaja

Merkin saaja osaa:

 • ymmärrät tyypin 1 ja 2 diabeteksen keskeiset erot ja tunnistat eri diabetestyypit
 • tunnet perusteet diabetestyyppien Käypä Hoito -suosituksista, painottuen lääkehoitoon
 • tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon ja lääkkeettömän hoidon perusteet
 • tyypin 1 diabeteksen insuliinihoidon periaatteet
 • hallitset diabeetikolle suositeltavan elintapahoidon perusperiaatteet
 • tunnet diabeteksen liitännäissairaudet ja niiden ehkäisyn periaatteet
 • tunnet diabeteslääkeryhmät, niiden vaikutusmekanismit, tavallisimmat haitat ja rajoitteet
 • omaat taidot asiakaslähtöisen lääkehoidon tukemiseen, lääkehoidon seurantaan sekä perusteet elintapaohjaukseen
 • ohjata diabeetikkoa hoitovälineiden käytössä, pistettävien lääkkeiden käytössä ja omaseurannan hyödyntämisessä erilaisissa tilanteissa

Osaamisalueet:

 • Diabetes
 • Lääkehoito, kliininen farmasia ja lääkeneuvonta
 • Itsehoito

Merkin saa, kun on suorittanut neljä koulutusta Diabetes osaaja merkkiin kuuluvista koulutuksista. Jos olet suorittanut koulutukset; Farmakologiaa apteekin arkeen 1, LHA Farmakologiaa apteekin arkeen 1, Biologisen lääkehoidon tuki apteekissa, Pistettävät diabeteslääkkeet ennen vuotta 2023, liitä ko. koulutusten todistukset hakemukseen.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -