Ikäystävällisyyden asiantuntija -korkeakouludiplomi


Ikäystävällisyyden asiantuntija
-korkeakouludiplomi

logo

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

openbadge@karelia.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu on myöntänyt tämän Open badge -osaamismerkin opiskelijalle, joka on suorittanut kaksi 30 opintopisteen laajuista osaajakoulutusta (yht. 60 op): 1. Ikäosaaja-osaajakoulutus (30 op), joka koostuu Ikäystävällisyyden osaamissalkkuopinnoista. Kokonaisuuteen sisältyy Johdanto ikäystävällisyyteen (1 op) -opintojakso, vapaavalintaisia ikäosaamiseen liittyviä opintojaksoja (väh. 19 op), sekä projektikehittämisen opinnot (5 op + 5 op). 2. Ikäystävällisyyden kehittäjä -osaajakoulutus, joka koostuu Karelia-ammattikorkeakoulun yamk-tasoisesta opintotarjonnasta (Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, YAMK).

Kriteerit

Opiskelija on suorittanut kokonaisuuteen sisältyvät kaikille yhteisen opintojakson (Johdanto ikäystävällisyyteen 1 op) sekä opitun soveltamista vaativat projektikehittämisen opinnot (5 op + 5 op).

Opintokokonaisuuden valinnaiset opintojaksot (väh. 19 op) opiskelija on suunnannut omia osaamistarpeitaan palvelevaksi osaamissalkun kulloinkin voimassa olevasta tarjonnasta. Tarkemmat opintojaksotiedot ovat nähtävissä opintorekisteriotteelta.

Opiskelija on suorittanut 30 opintopisteen laajuisen osaajakoulutuksen, joka koostuu Karelia-ammattikorkeakoulun yamk-tasoisesta opintotarjonnasta (Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, YAMK). Ikäystävällisyyden kehittäjä -osaajakoulutus sisältää seuraavat opintojaksot: • Ikäystävällinen yhteiskunta 5 op • Ikäihmisten aktiivisuuden edellytykset 5 op • Laaja-alainen kuntoutus 5 op • Ikäihmisten kuntoutus 5 op • Active Ageing 5 op • International comparison of Ageing in Place 5 op


Voit hakea tätä osaamismerkkiä, kun olet suorittanut kaksi 30 opintopisteen laajuista osaajakoulutusta (yht. 60 op):

  1. Ikäosaaja-osaajakoulutus (30 op), joka koostuu Ikäystävällisyyden osaamissalkkuopinnoista. Kokonaisuuteen sisältyy Johdanto ikäystävällisyyteen (1 op) -opintojakso, vapaavalintaisia ikäosaamiseen liittyviä opintojaksoja (väh. 19 op), sekä projektikehittämisen opinnot (5 op + 5 op).
  2. Ikäystävällisyyden kehittäjä -osaajakoulutus (30 op), joka koostuu Karelia-ammattikorkeakoulun yamk-tasoisesta opintotarjonnasta (Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, YAMK), sis. sisältää seuraavat opintojaksot: • Ikäystävällinen yhteiskunta 5 op • Ikäihmisten aktiivisuuden edellytykset 5 op • Laaja-alainen kuntoutus 5 op • Ikäihmisten kuntoutus 5 op • Active Ageing 5 op • International comparison of Ageing in Place 5 op

Suoritusten osoittamiseksi tarvitset jokaisesta suorittamastasi opintojaksosta pdf-muotoisen opintosuoritusotteen, jonka olet saanut oppilaitoksesta. Osaamismerkkiin voit sisällyttää opintoja, jotka olet suorittanut vuoden 2022 aikana tai myöhemmin.


Lataa tähän opintosuoritusote niistä opinnosta, jotka haluat sisällyttää Ikäystävällisyyden asiantuntija (korkeakouludiplomi 60 op) -digitaaliseen osaamismerkkiin.
Kirjaa tähän kenttään ne opintojaksot, jotka haluat sisällytettäväksi Ikäystävällisyyden asiantuntija (korkeakouludiplomi 60 op) -osaamismerkkiisi.
- tai -