Ikäystävällisyyden kehittäjä


Ikäystävällisyyden kehittäjä

logo

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

openbadge@karelia.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu on myöntänyt tämän Open badge -osaamismerkin opiskelijalle, joka on suorittanut 30 opintopisteen laajuisen Ikäystävällisyyden kehittäjä -osaajakoulutuksen, joka koostuu Karelia-ammattikorkeakoulun yamk-tasoisesta opintotarjonnasta (Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, YAMK).

Kriteerit

Opiskelija on syventänyt ikäosaamistaan Ikäystävällisyyden osaajakoulutuksessa.

Opiskelija on suorittanut 30 opintopisteen laajuisen osaajakoulutuksen, joka koostuu Karelia-ammattikorkeakoulun yamk-tasoisesta opintotarjonnasta (Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, YAMK). Ikäystävällisyyden kehittäjä -osaajakoulutus sisältää seuraavat opintojaksot: • Ikäystävällinen yhteiskunta 5 op • Ikäihmisten aktiivisuuden edellytykset 5 op • Laaja-alainen kuntoutus 5 op • Ikäihmisten kuntoutus 5 op • Active Ageing 5 op • International comparison of Ageing in Place 5 op


Voit hakea tätä merkkiä, kun olet suorittanut seuraavat opintojaksot: • Ikäystävällinen yhteiskunta 5 op • Ikäihmisten aktiivisuuden edellytykset 5 op • Laaja-alainen kuntoutus 5 op • Ikäihmisten kuntoutus 5 op • Active Ageing 5 op • International comparison of Ageing in Place 5 op

Suoritusten osoittamiseksi tarvitset jokaisesta suorittamastasi opintojaksosta pdf-muotoisen opintosuoritusotteen, jonka olet saanut oppilaitoksesta. Osaamismerkkiin voit sisällyttää opintoja, jotka olet suorittanut vuoden 2022 aikana tai myöhemmin.


Lataa tähän opintosuoritusote niistä opinnosta, jotka haluat sisällyttää Ikäystävällisyyden kehittäjä (30 op) -digitaaliseen osaamismerkkiin.
Kirjaa tähän kenttään ne opintojaksot, jotka haluat sisällytettäväksi Ikäystävällisyyden kehittäjä (ikäystävällisyyden osaajakoulutus 30 op) -osaamismerkkiisi.
- tai -