Muistisairaus

Muistisairaus

Kehitysvammatuki57 ry

maija.rimpilainen@kvtuki57.fi

Kehitysvammatuki 57 ry on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksien valvojana ja tukena sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, heidän perheilleen ja läheisilleen tarjottavasta monipuolisesta vertaistuki-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisen toiminnan ja pysyvän asumisen palveluista.

Avainsanat:

ikääntyminen, kehitysvammaisuus, muistisairaus
Muistisairaus on etenevä neurologinen sairaus, eikä välttämättä liity ikääntymiseen. Muistisairauksia on monia, yleisin niistä on Alzheimerin tauti. Muistisairauksien oireet alkavat tyypillisesti pikkuhiljaa ja voimistuvat jaksoittain. Muistisairas ihminen voi sairaudestaan huolimatta elää hyvää elämää. Muistisairauksiin liittyy moninaisia oireita, joista osa liittyy tiettyyn diagnoosiin ja osa on tyypillisiä lähes kaikille eteneville muistisairauksille. Kehitysvammaisen ihmisen muistisairautta voi olla vaikea tunnistaa. Henkilöillä, joilla on Downin-oireyhtymä, sairauden oireet voivat alkaa nuorempana kuin muilla. Lue lisää kehitysvammaisen ihmisen muistisairaudesta www.verneri.net -sivustolta. Osaamismerkki on Kehitysvammatuki 57 ry:n tunnustus henkilölle, joka on osoittanut muistisairauksiin liittyvää osaamistaan. Merkin saajan osaaminen on osoitettu erillisellä hakemuksella, joka on arvioitu Kehitysvammatuki 57 ry:n asiantuntijatiimissä.

Kriteerit

Osaamismerkin saaja: tunnistaa alkavan muistisairauden; osaa kohdata muistisairaan henkilön; tietää millaisia erityispiirteitä liittyy kehitysvammaisen ihmisen muistisairauteen; osaa tukea muistisairasta ihmistä hänen arjessaan.

Viitekehykset

Sosiokulttuurinen vanhustyö

https://www.ikainstituutti.fi/

Sosiokulttuurinen vanhustyö tarkoittaa laajaa työorientaatiota, jossa hoitotyön lisäksi huomioidaan ikääntymisen ja ikäihmisen historiallinen, kulttuurinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Ikäihminen nähdään biologisena, fyysisenä, sosiaalisena, emotionaalisena ja kulttuurisena toimijana, joka voi ja haluaa oppia uutta koko elämänsä ajan.

Myöntäjän suosittelut

logo

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry

nina.sohlberg-ahlgren@aula-tyokoti.fi

  • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon

  • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

  • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssaKuvaile muutamalla lauseella.
Kuvaile muutamalla lauseella.
Kuvaile muutamalla lauseella.
Kuvaile muutamalla lauseella.
- tai -