Yrittäjämäinen muutoskyvykkyys

Yrittäjämäinen muutoskyvykkyys

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

epävarmuus, johtaminen, mahdollisuus, muutos, yrittäjyys
Tämä on Tampereen korkeakouluyhteisön myöntämä merkki yrittäjämäisen muutoskyvykkyyden osoittamisesta. Merkin myöntää HUBS, joka toimii kestävän yrittäjyyden edistäjänä sekä TAMKissa että Tampereen yliopistossa. Uskomme, että jokainen korkeakouluopiskelija tarvitsee yrittäjämäisiä taitoja ja tarjoamme vapaasti valittavia opintoja liitettäväksi eri alojen tutkintoihin. Tutustu toimintaamme: https://hubs.fi/.

Kriteerit

Merkin saaja osaa:

-tunnistaa yhteisön tai organisaation muutostarpeet päämäärän saavuttamiseksi

-johtaa muutosta motivoiden ja säilyttäen positiivisen asenteen vaikeiden päätösten ja epäonnistumisten hetkillä

-rakentaa tulevaisuuteen suuntaavan etenemissuunnitelman epävarmuuksista huolimatta

-uskaltaa tarttua muutoksen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin

Arviointikriteerit

Merkin saaja on osoittanut:

-osaavansa määritellä konkreettisen muutostarpeen

-osaavansa valita vastuulliset ja kestävät keinot toiminnan toteuttamiseksi

-kykynsä ryhtyä muutostoimiin ja seurannut niiden vaikutuksia

-arvioineensa toimintansa vaikutuksia (määrä, laatu ja kestävyys).

Osaamisen osoittaminen

-Perehdy EntreComp -viitekehysmallin 3-5 kohtaan kompetenssitasolla ”Expert: Driving transformation, innovation and growth”, sivuilla 23-35 (linkki)

-Reflektoi omaa toimintaasi työ-, luottamus- tai projektitehtävässäsi muutoksen edistäjänä, johtajana, uuden kehittäjänä tai ongelman ratkaisijana.

-Anna itsellesi rakentavaa palautetta muutoskyvykkyydestäsi. Kuvaa, miten aiot jatkaa muutosta. Voit kohdistaa suunnitelman itseesi tai organisaatioon?

-Koosta raportti ytimekkääseen muotoon (max. 300 sanaa, video tai podcast max. 3 min.), talleta tuotos johonkin itse valitsemaasi paikkaan (esim. OneDrive) ja jaa linkki hakemuksesi yhteydessä.


Osaamisen osoittaminen

Merkin voi suorittaa hakemuksen perusteella.

Tässä lomakkeessa esittelet osaamisesi arviointikriteerien mukaisesti. Tallenna tuotos itse valitsemassasi muodossa. Se voi olla raportti, blogi, podcast, video tms. Tallenna tuotoksesi verkkoon ja jaa linkki hakemuksessa.


Jaa tähän tuotoksesi osaamisen osoittamisesta. Varmista, että jakoasetukset ovat oikein ja että jaat tiedoston, et Moodle-linkkiä tai LinkedIn-profiiliasi.
- tai -