Yrittäjämäinen ajattelu

Yrittäjämäinen ajattelu

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

epävarmuudensietäminen, Itsetuntemus, minäpystyvyys, ongelmanratkaisukyky, reflektointikyky, yrittäjyys
Tämä on Tampereen korkeakouluyhteisön myöntämä merkki yrittäjämäisen ajattelun osoittamisesta. Yrittäjämäinen ajattelu näkyy elämän eri aloilla esim. harrastuksissa, opiskeluissa ja työssä. Merkin myöntää HUBS, joka on kestävän yrittäjyyden edistäjä ja myytinmurtaja sekä TAMKissa että Tampereen yliopistossa. Uskomme, että jokainen korkeakouluopiskelija tarvitsee yrittäjämäisiä taitoja ja tarjoamme vapaasti valittavia opintoja liitettäväksi eri alojen tutkintoihin. Tutustu toimintaamme: https://hubs.fi/.

Kriteerit

Merkin saaja osaa:

Tämä merkin saaja osaa ja haluaa suhtautua uusiin tilanteisiin ratkaisukeskeisesti. Hänellä on:

-riittävä itsetuntemus ja -luottamus kyetäkseen ajattelemaan mahdollisia ratkaisuja ja onnistumiskeinoja

-kyky oppia näkemään ongelmat mahdollisuuksina

-kyky ajatella luovasti ja ratkaisukeskeisesti

-kyky oppia epäonnistumisen ja onnistumisten hetkellä (reflektointikyky)

-kyky ymmärtää ja nähdä vaikutusmahdollisuuksia jopa epävarmoissa olosuhteissa kaikilla elämän osa-alueilla.

Arviointikriteerit

Tämän merkin saaja on osoittanut verkkoalustalle toteuttamassaan pohdinnassa:

-Kykyä ajatella ratkaisukeskeisesti ongelmatilanteissa ja epävarmoissa olosuhteissa. Kuvaa sinua haastanut tilanne ja suhtautumisesi siihen.

-Kykyä nähdä vaikutusmahdollisuuksia erilaisissa tilanteissa elämän eri osa-alueilla. Kuvaa ajattelu- ja ideointitapojasi ratkaisun löytämiseksi.

-Kykyä reflektoida ajattelunsa ja itsetuntemuksensa kehittymistä tietyllä aikavälillä.

Osaamisen osoittaminen

-Perehdy EntreComp-viitekehyksen esittelemiin yrittäjyystaitoihin

-Valitse EntreComp -mallista 3-5 taitoa, joiden kautta reflektoit kehittymistäsi.

-Kuvaa, miten ajattelusi on kehittynyt tietyllä aikavälillä, esimerkiksi korkeakouluopintojen aikana tai projektityössäsi.

Pohdinta voi muodoltaan olla esimerkiksi teksti, video tai podcast. Sanamäärä max 300. Video tai podcast max. 3 min.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/OneDrive). Voit itse valita tallennuspaikan.

Merkin voi suorittaa esimerkiksi HUBSin Johdatus yrittäjyyteen -opintojaksoon kytkeytyen (Task 7: Entrepreneurial mindset -blogi).


Osaamisen osoittaminen

Merkin voi suorittaa hakemuksen perusteella.

Tässä lomakkeessa esittelet osaamisesi arviointikriteerien mukaisesti. Tallenna tuotos itse valitsemassasi muodossa. Se voi olla raportti, blogi, podcast, video tms. Tallenna tuotoksesi verkkoon ja jaa linkki hakemuksessa.


Jaa tähän tuotoksesi osaamisen osoittamisesta. Varmista, että jakoasetukset ovat oikein ja että jaat tiedoston, et Moodle-linkkiä tai LinkedIn-profiiliasi.
- tai -