Koulutuskuntayhtymä Tavastia

osaamismerkit@kktavastia.fi

CriteriaOppimisen lähettiläs osaa: - tunnistaa oppimismahdollisuudet erilaisissa työympäristöissä ja suositella opiskelijoita sopiville työpaikoille heidän yksilöllisten tavoitteidensa mukaisesti. - tukea työpaikkaohjaajia sopivien oppimismahdollisuuksien tunnistamisessa Osaamisen osoittaminen: Luo yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa analyysi opiskelijoiden oppimismahdollisuuksista yrityksessä ja mahdollisuuksista osoittaa osaamista ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Käytä valitsemaasi esitystapaa (löydät esimerkkimateriaalia projektin Google Drivesta).

- or -