Koulutuskuntayhtymä Tavastia

osaamismerkit@kktavastia.fi

CriteriaOsaamistavoitteet: Työpaikkaohjaaja osaa: - luoda opiskelijalle oppimisympäristön työpaikalle - suunnitella opiskelijoiden perehdytyksen työssä oppimisjaksolle - tehdä yhteistyötä työyhteisön ja oppilaitoksen kanssa opiskelijan työssä oppimisen jaksosta. Arviointikriteerit: Työpaikkaohjaaja: - luo fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ja positiivisen oppimisympäristön työturvallisuussääntöjen ja työpaikan turvallisuusmääräysten mukaisesti -tiedottaa opiskelijasta riittävästi työyhteisölle ottaa yhteyttä oppilaitoksen opettajiin opiskelijoiden työpaikkakoulutusprosesseista - tekee kirjallisen perehdyttämissuunnitelman opiskelijalle. Osaamisen osoittaminen: - Linkitä kuvaus tilanteesta, jossa opiskelija osoittaa taitojaan työpaikalla. Käytä valitsemaasi esitystapaa.Linkitä yllä olevaan arviointitilanteeseen liittyen oppilaitoksen ohjeiden mukaan täytetty arviointilomake yhdelle opiskelijalle. Linkitä myös yllä olevaan arviointitilanteeseen liittyvä kirjallinen suunnitelma opiskelijan kanssa käytävän palautekeskustelun sisällöstä. Linkitä hakemukseesi kolme asiakirjaa: Linkitä kuvaus tilanteesta, jossa opiskelija osoittaa taitojaan työpaikalla. Käytä valitsemaasi esitystapaa.Linkitä oppilaitoksen ohjeiden mukaan täytetty arviointilomake. Linkitä myös kirjallinen arviointisuunnitelma opiskelijan kanssa käytävän palautekeskustelun sisällöstä.

- or -