Koulutuskuntayhtymä Tavastia

osaamismerkit@kktavastia.fi

CriteriaOsaamistavoitteet Työpaikkaohjaaja osaa: - soveltaa työpaikan oppimismahdollisuuksia palvelemaan opiskelijan tavoitteita ja suunnittelemaan opiskelijalle motivoivia oppimistehtäviä - tukea opiskelijan ammatillista kasvua säännöllisillä ohjauskeskusteluilla sekä vastaanottaa opiskelijan rakentavaa kritiikkiä ja reagoida siihen. Arviointikriteerit: Työpaikkaohjaaja: ohjaa opiskelijaa ja on vuorovaikutuksessa hänen kanssaan sekä tekee yhteistyötä oppilaan opettajan kanssa on laatinut ohjaussuunnitelman, jonka mukaan hän ohjaa opiskelijan ammatillista kasvua -käy ohjauskeskusteluja opiskelijan kanssa ja kehittää ohjaustaan niiden perusteella. Osaamisen osoittaminen: Yhdistä opiskelijan kirjallinen ohjaussuunnitelma osaamismerkki -hakemukseen. Linkitä myös kuvaus opiskelijan kanssa käytävästä ohjauskeskustelusta haluamassasi muodossa. Linkitä lisäksi kirjallinen itsearviointi ohjauskeskustelun jälkeen. Ota huomioon pohdinnassasi kaikki osaamismerkin arviointikriteerit. Linkitä hakemukseesi kolme asiakirjaa: Linkitä opiskelijan kirjallinen ohjaussuunnitelma. Linkitä opiskelijasi kanssa käydyn ohjauskeskustelun asiakirja haluamassasi muodossa. Linkitä kirjallinen itsearviointi ohjauskeskustelun jälkeen. Ota huomioon pohdinnassasi kaikki osaamismerkin arviointikriteerit.

- or -