Oppimisympäristön kehittämisen asiantuntija


Oppimisympäristön kehittämisen asiantuntija

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

osaamismerkit@kktavastia.fi

Osaamismerkki on kehitetty NextSteps@TechVET-projektissa. Osaamismerkki on osa työpaikkaohjaajalta vaadittavia taitoja. Osaamismerkin haltijalla on pätevyys varmistaa, että työpaikka on fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallinen oppimisympäristö.

Kriteerit

Osaamistavoitteet:

Työpaikkaohjaaja osaa:

  • luoda opiskelijalle oppimisympäristön työpaikalle

  • suunnitella opiskelijoiden perehdytyksen työssä oppimisjaksolle

  • tehdä yhteistyötä työyhteisön ja oppilaitoksen kanssa opiskelijan työssä oppimisen jaksosta

Arviointikriteerit:

Työpaikkaohjaaja:

luo fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ja positiivisen oppimisympäristön työturvallisuussääntöjen ja työpaikan turvallisuusmääräysten mukaisesti tiedottaa opiskelijasta riittävästi työyhteisölle ottaa yhteyttä oppilaitoksen opettajiin opiskelijoiden työpaikkakoulutusprosesseista tekee kirjallisen perehdyttämissuunnitelman opiskelijalle.

Osaamisen osoittaminen:

Täytä "Työssäoppimiseen perehdytys" -lomake, joka on saatavilla NextSteps@TechVET -materiaalipankissa. Täytä lomake huolellisesti, jotta se osoittaa osaamisesi kaikissa yllä olevissa osaamismerkin arviointikriteereissä. Kun työympäristöön ja turvalliseen työskentelyyn perehtyminen on suoritettu, pyydä opiskelijaa allekirjoittamaan lomake ja linkitä allekirjoitettu lomake tähän.Osaamistavoitteet: Työpaikkaohjaaja osaa: - luoda opiskelijalle oppimisympäristön työpaikalle - suunnitella opiskelijoiden perehdytyksen työssä oppimisjaksolle - tehdä yhteistyötä työyhteisön ja oppilaitoksen kanssa opiskelijan työssä oppimisen jaksosta Arviointikriteerit: Työpaikkaohjaaja: luo fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ja positiivisen oppimisympäristön työturvallisuussääntöjen ja työpaikan turvallisuusmääräysten mukaisesti tiedottaa opiskelijasta riittävästi työyhteisölle ottaa yhteyttä oppilaitoksen opettajiin opiskelijoiden työpaikkakoulutusprosesseista tekee kirjallisen perehdyttämissuunnitelman opiskelijalle. Osaamisen osoittaminen: Täytä "Työssäoppimiseen perehdytys" -lomake, joka on saatavilla NextSteps@TechVET -materiaalipankissa. Täytä lomake huolellisesti, jotta se osoittaa osaamisesi kaikissa yllä olevissa osaamismerkin arviointikriteereissä. Kun työympäristöön ja turvalliseen työskentelyyn perehtyminen on suoritettu, pyydä opiskelijaa allekirjoittamaan lomake ja linkitä allekirjoitettu lomake tähän.

- tai -