Opetuksen digityökalut -sipulimalli

Opetuksen digityökalut -sipulimalli

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

opetus, oppiminen, sipulimalli
Osaamismerkin saaja on perehtynyt Tampereen korkeakouluyhteisön opetuksen digityökaluihin ja niiden käyttöä ohjaavaan sipulimalliin. Osaamismerkki on osa Yhteisöllisyys ja osallistavuus korkeakoulussa -metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa TAMK Koulutuksen ja oppimisen palvelut, Digitiimi.

Kriteerit

Tampereen korkeakouluyhteisön opetuksen keskeiset digityökalut on koottu sipulimalliin, joka havainnollistaa opetuksen työkaluvaihtoehtoja ja niiden roolia Tampereen korkeakouluyhteisössä. Malli auttaa valitsemaan eri tilanteisiin sopivat työkalut.

Opetuksen digityökalut -sipulimallin voit perehtyä Teaching and Learning Centren (TLC) sivuilla: Opetuksen digityökalut

Osaamismerkin saaja on perehtynyt sipulimalliin ja osaa soveltaa sitä valitessaan digityökaluja opetuskäyttöön. Saajalla on ymmärrys digityökalujen valinnan periaatteista (esimerkiksi tietosuoja-asiat ja saavutettavuus) Tampereen korkeakouluyhteisössä.


Oppimisresurssit: Opetuksen digityökalut -sipulimalli

Sipulimallin avulla havainnollistaan opetuksen työkaluvaihtoehtoja ja niiden roolia Tampereen korkeakouluyhteisössä. Malli auttaa valitsemaan eri tilanteisiin sopivat työkalut.

Osaamismerkin saajan tulee vastata kaikkiin kymmeneen kysymykseen.


Kehitämme jatkuvasti Tampereen korkeakouluyhteisön digityökalujen valikoimaa.
- tai -