Digistödjare – Handledningsfärdigheter

Digistödjare –
Handledningsfärdigheter

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Tags:

digitaltstöd, handledningsfärdigheter
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) erbjuder aktörer inom det digitala stödet en möjlighet att verifiera sin kompetens i handledningssituationer inom det digitala stödet. Hanteringen de handledningsfärdigheter som behövs inom det digitala stödet kan verifieras med hjälp av kompetensmärket Digitalt stöd – Handledningsfärdigheter.

Criteria

digitaltstöd, handledningsfärdigheter

Issuer endorsements

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Myönnämme tämän organisaation merkkejä

 • Jaamme merkit tämän organisaation kanssa

 • This organisation is a trusted member of our network

 • We recognise badges issued by this organisation

 • We design or co-create badges in collaboration with this organisation

 • Badges created and issued by this organisation align with our standards

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssa

 • Jaamme merkit tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa


Ansökan består av fyra frågor, var och en med flera korrekta svar. Ett kompetensmärke tilldelas när alla svar är korrekta.


Välj de tre (3) korrekta alternativen.
Välj de sju (7) korrekta alternativen.
Välj de fem (5) korrekta alternativen.
Välj de fyra (4) korrekta alternativen.
Välj det alternativ som passar bäst.

Retype the text from the image
- eller -