Digistödjare - Etiska anvisningar

Digistödjare - Etiska anvisningar

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Tags:

anvisningar, digistöd, etiska
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) erbjuder aktörer inom det digitala stödet en möjlighet att verifiera sin kompetens i handledningssituationer inom det digitala stödet. Kompetens som baserar sig på de etiska anvisningarna för digitalt stöd kan verifieras med hjälp av kompetensmärket Digitalt stöd – Etiska anvisningar. Genom att avlägga märket bevisar den digitala stödpersonen: – Att hen behärskar skyldigheterna för den som tillhandahåller och mottar digitalt stöd. – Att hen främjar säkert och högklassigt digitalt stöd som genomförs i samförstånd mellan båda parterna. Kärnkompetens: 1. Förstår målen för det digitala stödet och hur utvecklingen av kundernas digitala kompetens främjas i det digitala stödet. 2. Vet hur kundens personuppgifter får behandlas och hur man agerar i situationer som kräver stark autentisering. 3. Förstår att stödpersonen inte ska sköta ärendena för kundens räkning, utan uppmuntra kunden att göra det själv och lära sig.

Criteria

Kompetensmärket beviljas på basis av de rätta svaren.

Issuer endorsements

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Myönnämme tämän organisaation merkkejä

 • Jaamme merkit tämän organisaation kanssa

 • This organisation is a trusted member of our network

 • We recognise badges issued by this organisation

 • We design or co-create badges in collaboration with this organisation

 • Badges created and issued by this organisation align with our standards

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssa

 • Jaamme merkit tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa


Ansökan består av tre frågor, var och en med flera korrekta svar. Ett kompetensmärke tilldelas när alla svar är korrekta.


Välj de två (2) korrekta alternativen.
Välj de tre (3) korrekta alternativen.
Välj de två (2) korrekta alternativen.
Välj det alternativ som passar bäst.

Retype the text from the image
- eller -