Kansainvälisen ryhmätoiminnan johtaja

Kansainvälisen ryhmätoiminnan johtaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

esiintyminen, EU, johtaja, kansainvälisyys, nuorisoseurat, nuorisovaihto, ohjaaja, ryhmätoiminta
Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Ohjaaja tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen. Kansainvälinen toiminta ja kansainvälisyysosaaminen on tänä päivänä lisääntyvissä määrin tärkeä ja luonteva osa ihmisten arkea niin opinnoissa, työelämässä kuin harrastuksissakin. Kansainvälisellä toiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysistä, ryhmässä tapahtuvaa toimintaa, jossa on ollut mukana osallistujia eri maista ja eri kielitaustoista. Merkin saaja on toiminut ryhmän johtajana kansainvälisessä toimintaympäristössä. Johtajana toimiessaan hän on huomioinut havainnut kulttuurien välisiä eroja ja mukauttanut toimintaansa niiden mukaan. Osaaminen sisältää kolme ulottuvuutta; tiedon, taidon ja asenteen. Osaaminen ilmenee päätöksenteossa, vuorovaikutuksessa ja toiminnassa. Kansainväliseksi toiminnaksi lasketaan muun muassa - Ryhmävaihdon johtaminen Suomessa tai ulkomaille - Matkanjohtajana toimiminen Esiintymismatkat ulkomaille - Ryhmän johtaminen EU:n kansainväliseen nuorisovaihto-ohjelmaan tai vastaavaan

Kriteerit

 • On toiminut ryhmän johtajana kansainvälisessä toimintaympäristössä vähintään 5 vuorokauden ajan nuorisoseurojen järjestämässä tai toteuttamassa toiminnassa

 • On huolehtinut toimintaan liittyvistä käytännön järjestelyistä ja asiakirjoista kansainvälinen toimintaympäristö huomioiden

 • On ottanut huomioon järjestelyissä kestävän kehityksen

 • On toiminut vastuullisesti ja eettisesti

 • On luonut osallistujille turvallisen ympäristön uudessa toimintakulttuurissa

 • On vastannut talouden suunnittelusta ja toteutuksesta

 • On tiedottanut ja viestinyt oikea-aikaisesti eri kohderyhmille tarkoituksen mukaisella tavalla

 • On huomioinut terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit

 • On esitellyt omaa kulttuuriaan

 • On tutustunut toiseen kulttuuriin ja havaitsee yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia

 • On toiminut eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa

 • On löytänyt ratkaisuja kulttuurien eroavaisuuden huomioiden

 • On toiminut vähintään kahdella kielellä

 • On toiminut rakentavasti kansainvälisessä toimintaympäristössä

 • On ottanut huomioon toisen kulttuurin omassa toiminnassaan

 • On arvioinut kansainvälisessä toiminnassa hankitun osaamisen merkitystä

 • On huolehtinut tarvittavista jälkitoimenpiteistä sekä palautteen antamisesta ja keräämisestä

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaHakijan taustatiedot

Valitse kaikki toteutuneet vaihtoehdot, vähintään 8

Kansainvälisessä toimintaympäristössä oppiminen

- tai -