Kansainvälisen toiminnan osaaja

Kansainvälisen toiminnan osaaja

Suomen Nuorisoseurat ry

openbadge@nuorisoseurat.fi

Avainsanat:

esiintyminen, eu, kansainvälisyys, nuorisoseurat, nuorisovaihto, ryhmätoiminta
Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Ohjaaja tuntee Nuorisoseurajärjestön arvot: osallisuus, yhteisöllisyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä toiminta-ajatuksen. Kansainvälinen toiminta ja kansainvälisyysosaaminen on tänä päivänä lisääntyvissä määrin tärkeä ja luonteva osa ihmisten arkea niin opinnoissa, työelämässä kuin harrastuksissakin. Kansainvälisellä toiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysistä, ryhmässä tapahtuvaa toimintaa, jossa on ollut mukana osallistujia eri maista ja eri kielitaustoista. Merkin saaja on toiminut kansainvälisessä toimintaympäristössä aktiivisessa roolissa. Osallistumisen myötä hän on tuonut esille omaa kulttuuriaan ja oppinut myös muilta. Osaaminen sisältää kolme ulottuvuutta; tiedon, taidon ja asenteen. Osaaminen ilmenee päätöksenteossa, vuorovaikutuksessa ja toiminnassa. Kansainväliseksi toiminnaksi lasketaan muun muassa - Ryhmävaihdot Suomessa tai ulkomaille - Esiintymismatkat ulkomaille - Ulkomaisen ryhmän oppaana toimiminen Suomessa esimerkiksi festivaalilla - Osallistuminen EU:n kansainväliseen nuorisovaihto-ohjelmaan tai vastaavaan

Kriteerit

Kriteerit

 • On toiminut kansainvälisessä toimintaympäristössä vähintään 5 vuorokauden ajan tai vastaavan ajan nuorisoseurojen järjestämässä tai toteuttamassa toiminnassa
 • On esitellyt omaa kulttuuriaan
 • On perehtynyt toiseen kulttuuriin ja havaitsee yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia
 • On toiminut vähintään kahdella kielellä
 • On toiminut rakentavasti kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • On toiminut eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
 • On ottanut huomioon toisen kulttuurin omassa toiminnassaan
 • On toiminut vastuullisesti ja eettisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • On arvioinut kansainvälisessä toiminnassa hankitun osaamisen merkitystä

Myöntäjän suosittelut

logo

Kansalaisfoorumi

info@kansalaisfoorumi.fi

 • Tämä organisaatio on luotettu jäsen verkostossamme

 • Tunnustamme ja luotamme tähän organisaatioon, koska...

 • Jaamme samat arvot tämän organisaation kanssa

 • Teemme yhteistyötä tämän organisaation kanssa

 • Suunnittelemme tai kehitämme yhteistyössä merkkejä tämän organisaation kanssaHakijan taustatiedot

KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ OPPIMINEN

- tai -