Opinnollistamisen osaaja


Opinnollistamisen osaaja

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

korkeakoulupedagogiikka, opetussuunnitelma, opinnollistaminen, oppiminen, osaaminen, osaamisperustaisuus, TAMK
Korkeakoulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen ja osaamisen kehittymisen hyödyntäminen osana korkeakouluopintoja. Merkin saaja osaa tunnistaa oppimisen kaikkiallisia mahdollisuuksia ja arvioida omalla koulutusalallaan opinnollistamisen edellytyksiä. Osaamismerkki on osa Työelämän kehittämisasiantuntijuus korkeakoulussa -metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

  • tarkastella ja arvioida opiskelijoiden osoittamaa työelämässä, harrastuksissa tai muulla tavoin hankittua osaamista osana opetussuunnitelman tavoitteita

  • muotoilla ja kuvailla osaamisen hankkimisen ja osoittamisen mahdollisuuksia opiskelijoille

  • kannustaa opiskelijoita hyödyntämään erilaisia osaamisen hankkimisen tapoja osana opintojaan

  • kannustaa opiskelijoita havaitsemaan opinnollistamisen mahdollisuuksia itseohjautuvasti

  • kytkeä työelämän ja teorian hankitun osaamisen opinnollistamisen prosessiin mukaan

  • hyödyntää TKIO-toiminnan mahdollisuuksia opiskelijoiden osaamisen kehittymisen edistämisessä

Arviointikriteerit

   Merkin saaja

  • tekee näkyväksi opinnollistamisen mahdollisuuksia osana koulutusalansa opetussuunnitelman tavoitteita

  • kuvailee tapoja opiskelijoiden aktivoimiseksi havaita omia mahdollisuuksiaan osaamistensa opinnollistamiseksi

  • kuvaa opinnollistamisen prosessin vaiheita, osaamisen osoittamisen tapoja ja arviointiperusteita omalla koulutusalallaan

Osaamisen osoittaminen

Perehdy alla lueteltuihin oppimisresursseihin.

Kuvaile muualla hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen opinnollistamisprosessi konkreettisen esimerkin tai tapausesimerkin avulla. Kiinnitä kuvauksessasi huomiota erityisesti opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti perusteltuun osaamisen näyttöön, sen tapaan ja arviointiin. Kerro myös, millä tavoin opinnollistamisen mahdollisuuksia tuodaan opiskelijoillenne esille ja miten heitä kannustetaan ja aktivoidaan sitä hyödyntämään.

Osaamisen osoittamisessa on myös mahdollista hyödyntää aiemmin hankittua osaamista.

Huomioi, että kaikkien arviointikriteerien sisältö näkyy dokumentissasi.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

TAMKin toimintakäytäneet:

Osaamisperustaisuus osana opettajan osaamista:

Opinnollistaminen:- tai -