Ikäosaaja 30 op

Ikäosaaja 30 op

logo

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

openbadge@karelia.fi

Avainsanat:

ikäosaaminen, ikäystävällisyys
Karelia-ammattikorkeakoulu on myöntänyt tämän Open badge -osaamismerkin opiskelijalle, joka on suorittanut 30 opintopisteen laajuisen Ikäosaaja-osaajakoulutuksen (koostuu Ikäystävällisyyden osaamissalkkuopinnoista).

Kriteerit

Kriteerit:

Opiskelija on syventänyt ikäosaamistaan ikäystävällisyyden osaajakoulutuksessa.

Opiskelija on suorittanut kokonaisuuteen sisältyvät kaikille yhteisen opintojakson Johdanto ikäystävällisyyteen (1 op) sekä opitun soveltamista vaativat projektikehittämisen opinnot (5 op + 5 op).

Opintokokonaisuuden valinnaiset opintojaksot (väh. 19 op) opiskelija on suunnannut omia osaamistarpeitaan palvelevaksi osaamissalkun kulloinkin voimassa olevasta tarjonnasta. Tarkemmat opintojaksotiedot ovat nähtävissä opintorekisteriotteelta.

Osaaminen:

Opiskelija

  • hahmottaa ikäystävällisyyden monialaisena ja -näkökulmaisena kehittämiskohteena

  • tunnistaa ikäystävällisyyden kehittämistarpeita

  • liittää oppimansa aiempaan osaamiseensa ja kokemukseensa

  • osaa soveltaa oppimaansa omassa toimintaympäristössään

  • osaa suunnitelmallisesti toteuttaa ikäystävällisyyden kehittämiseen liittyviä toimia omassa toimintaympäristössään

  • osaa opiskella itseohjautuvasti verkossa


Voit hakea Ikäosaaja (ikäystävällisyyden osaajakoulutus 30 op) -digitaalista osaamismerkkiä, kun olet suorittanut opintojakson Johdanto ikäystävällisyyteen (1 op), opitun soveltamista vaativat projektikehittämisen opinnot (5 op + 5 op), sekä vähintään 19 opintopistettä valitsemasi ikäystävällisyyden osaamissalkkuopintoja Karelia-ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Suoritusten osoittamiseksi tarvitset jokaisesta suorittamastasi opintojaksosta pdf-muotoisen opintosuoritusotteen, jonka olet saanut oppilaitoksesta. Osaamismerkkiin voit sisällyttää opintoja, jotka olet suorittanut vuoden 2022 aikana tai myöhemmin. Osaamissalkkuun sisältyvät opinnot löytyvät verkkosivulta https://ikaosaaminen.karelia.fi/ikaystavallisyyden-osaamissalkku/


Lataa tähän opintosuoritusote niistä opinnosta, jotka haluat sisällyttää Ikäosaaja (ikäystävällisyyden osaajakoulutus 30 op) -digitaaliseen osaamismerkkiin.
Kirjaa tähän kenttään ne opintojaksot, jotka haluat sisällytettäväksi Ikäosaaja (30 op) -osaamismerkkiisi.
- tai -