Ikäystävällisyyden osaamissalkku 20 op


Ikäystävällisyyden osaamissalkku 20 op

logo

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

openbadge@karelia.fi

Avainsanat:

ikäosaaminen, ikäystävällisyys
Tämän osaamismerkin saaja on suorittanut vähintään 20 opintopistettä ikäystävällisyyden osaamissalkkuopintoja Karelia-ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta oheisten kriteerien mukaisesti.

Kriteerit

Kriteerit:

Opiskelija on kehittänyt ikäosaamistaan ikäystävällisyyden osaamissalkkuopinnoissa.

  • Opiskelija on suorittanut kokonaisuuteen sisältyvän kaikille yhteisen opintojakson Johdanto ikäystävällisyyteen (1 op).

  • Opintokokonaisuuden valinnaiset opintojaksot (väh. 19 op) opiskelija on suunnannut omia osaamistarpeitaan palvelevaksi osaamissalkun kulloinkin voimassa olevasta tarjonnasta.

Tarkemmat opintojaksotiedot ovat nähtävissä opintorekisteriotteelta.

Osaaminen:

Opiskelija

  • hahmottaa ikäystävällisyyden monialaisena ja -näkökulmaisena kehittämiskohteena

  • tunnistaa ikäystävällisyyden kehittämistarpeita

  • liittää oppimansa aiempaan osaamiseensa ja kokemukseensa

  • osaa soveltaa oppimaansa omassa toimintaympäristössään

  • osaa opiskella itseohjautuvasti verkossa


Voit hakea Ikäystävällisyys (ikäystävällisyyden osaamissalkku 20 op) -digitaalista osaamismerkkiä, kun olet suorittanut Johdanto ikäystävällisyyteen 1 op -opintojakson sekä vähintään 19 opintopistettä valitsemasi ikäystävällisyyden osaamissalkkuopintoja Karelia-ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Suoritusten osoittamiseksi tarvitset jokaisesta suorittamastasi opintojaksosta pdf-muotoisen opintosuoritusotteen, jonka olet saanut oppilaitoksesta. Osaamismerkkiin voit sisällyttää opintoja, jotka olet suorittanut vuoden 2022 aikana tai myöhemmin. Osaamissalkkuun sisältyvät opinnot löytyvät verkkosivulta https://ikaosaaminen.karelia.fi/ikaystavallisyyden-osaamissalkku/


Lataa tähän opintosuoritusote niistä opinnosta, jotka haluat sisällyttää Ikäystävällisyys (ikäystävällisyyden osaamissalkku 20 op) -digitaaliseen osaamismerkkiin.
Kirjaa tähän kenttään ne opintojaksot, jotka haluat sisällytettäväksi Ikäystävällisyys (ikäystävällisyyden osaamissalkku 20 op) -osaamismerkkiisi.
- tai -