Tuutorointi opiskelijatoiminnassa

Tuutorointi
opiskelijatoiminnassa

Olemme kuudella kampuksella Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu. Yhteisöömme kuuluu noin 7 800 opiskelijaa, 500 henkilökunnan jäsentä sekä yli 24 000 alumnia.

Laurea University of Applied Sciences operates in Uusimaa region at six different campuses. There are about 7800 students, 500 staff members and more than 24 000 alumni in our community.

Avainsanat:

laureamko, laureauas, opiskelijatoiminta
Tuutori on apu, turva ja fuksin paras ystävä. Tuutorin tehtäviin kuuluu muun muassa: Opiskelijoiden perehdyttäminen Laurean käytäntöihin, opiskelijaelämään johdattaminen, opiskelijoiden ryhmäyttäminen, vaihto-opiskelijoiden saapumisjärjestelyissä auttaminen, vaihto-opiskelijoiden kampusorientaatioden suunnittelu ja toteutus yhdessä kampuksen kv-koordinaattorin kanssa, aktiviteettien ja tapahtumien, kuten Fuksiaisten, järjestäminen opiskelijoille yhdessä Laureamkon muiden toimijoiden kanssa.

Kriteerit

Tavoitteena on kehittää osaamista kahdella osa-alueella:

Kohtaaminen ja yhteisöllisyys Opiskelija osaa:

 • toimia moninaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa ja huomioida kaikki opiskelijat tasapuolisesti toiminnassaan

 • aktiivisesti tukea uusien opiskelijoiden tutustumista ja ryhmän muodostumista

 • järjestää yhteisöllisiä tapahtumia yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa

 • ohjata ja tukea saapuvia vaihto-opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti

 • luoda yhteisöllisyyttä ja edesauttaa vuorovaikutuksen syntymistä verkkoympäristössä

Opiskelijan ohjaaminen Opiskelija osaa:

 • esitellä Laureaa ja ohjata uusia opiskelijoita Laurean toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin

 • käyttää Laurean järjestelmiä ja tukea niiden käytössä

 • toimia yhteistyössä toisten tuutorien, Laureamkon toimijoiden sekä Laurean henkilöstön kanssa

 • toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

 • esitellä tarjolla olevia opiskeluhyvinvointipalveluita ja toimia yhteistyössä hyvinvointitoimijoiden kanssa

Myöntäjän suosittelut

logo

eAMK

eamkhanke@gmail.com

Suosittelemme Laurea-ammattikorkeakoulua, sillä:

 • Laurea on luotettu jäsen verkostossamme.

 • Teemme tiivistä yhteistyötä Laurean kanssa hankkeessamme.

 • Suunnittelemme ja kehitämme yhteistyössä merkkejä Laurean kanssa.


Tuutorointi opiskelijatoiminnassa (5op)


Voit palauttaa portfoliosi joko linkkinä nettisivulle tai lataamalla tekemäsi portfolio-dokumentin pdf-muodossa tähän. // You can return your portfolio either as a link to a website or by uploading your portfolio document in pdf format here.

Voit linkittää portfoliosi tähän. Tarkistathan, että jako-oikeudet oikein ja saamme linkin auki. / You can link your portfolio here. Please check that the sharing rights are correct and we will get the link open.
Voit ladata materiaalisi suoraan hakemukseen / You can upload your material directly to the application.
Jos olet jakanut linkin salasanalla. Liitä salasana tähän / If you have shared the link with a password. Paste your password here.
- tai -