Kieli- ja kulttuuritietoisuus

Kieli- ja
kulttuuritietoisuus

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

Kielitietoisuus, korkeakoulupedagogiikka, kulttuuritietoisuus, TAMK
Kieli- ja kulttuuritietoisuus korkeakouluopetuksessa. Merkin saaja osaa toteuttaa kieli- ja kulttuuritietoisuutta korkeakoulun opetuksessa. Osaamismerkki on osa Yhteisöllisyys ja osallistavuus korkeakoulussa -metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

  • huomioida kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen periaatteita toiminnassaan korkeakouluopettajana
  • valita kieli- ja kulttuuritietoisia opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmiä
  • huomioida kieli- ja kulttuuritietoisuutta erilaisissa oppimisympäristöissä
  • laatia kieli- ja kulttuuritietoista opetusmateriaalia

Arviointikriteerit

 Merkin saaja

  • huomioi kieli- ja kulttuuritietoisen korkeakouluopetuksen ja -oppimisen näkökulmat omassa toiminnassaan
  • valitsee opetukseen kieli- ja kulttuuritietoisuutta edistävät opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmät
  • edistää kieli- ja kulttuuritietoisuutta erilaisissa oppimisympäristöissä
  • laatii kieli- ja kulttuuritietoista, selkeäkielistä opetusmateriaalia
  • tukee omalla toiminnalla ja opetusmenetelmävalinnoilla monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta oppijayhteisöissä.

Osaamisen osoittaminen

Laadi tiimissä, työparin tai -ryhmän kanssa kieli- ja kulttuuritietoinen opetuspeli sovellettuna ammattialakohtaiseen opetukseen. Voitte valita pelimuodon vapaasti (esimerkiksi lautapeli, pelikortit, toiminnallinen peli). Voit myös kokeilla jotain olemassa olevaa peliä osana kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistämistä.

Varmistakaa, että osaamisen osoittamisella vastaatte kaikkiin osaamismerkin arviointikriteereihin. Jokainen opetuspelin laadintaan osallistunut palauttaa oman osaamismerkkihakemuksen ja siinä on mainittava osaamisen osoittamiseen osallistuneet henkilöt. Voitte hyödyntää alla lueteltuja oppimisresursseja. Perehtykää materiaaleihin ja soveltakaa kieli- ja kulttuuritietoisuusajattelua korkeakoulupedagogiikkaan sopivaksi. Hyödyntäkää myös aiemmin hankittua osaamista.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Kielitietoisuus

Kulttuuritietoisuus

Monikielisyys- tai -