Digitaalisen yhteisön tukeminen

Digitaalisen yhteisön tukeminen

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

dialogi, digitaalisuus, korkeakoulupedagogiikka, oppimisympäristöt, osallistavuus, TAMK, yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys ja sen tukeminen korkeakoulutuksen digitaalisissa oppimisympäristöissä. Osaamismerkki on osa Yhteisöllisyys ja osallistavuus korkeakoulussa metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

  • tunnistaa yhteisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä digitaalisissa oppimisympäristöissä
  • hyödyntää yhteisöllisyyttä tukevia menetelmiä ja toimintamalleja
  • laatia ja soveltaa yhteisöllisyyttä tukevia oppimistilanteita tai -prosesseja
  • arvioida omaa toimintaansa yhteisöllisyyttä edistävänä opettajana digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Arviointikriteerit

  • tunnistaa yhteisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä digitaalisissa oppimisympäristöissä
  • käyttää yhteisöllisyyttä tukevia menetelmiä ja toimintamalleja
  • suunnittelee ja toteuttaa yhteisöllisyyttä tukevia oppimistilanteita tai -prosesseja
  • arvioi omaa toimintaansa kehittyäkseen yhteisöllisyyttä edistävänä opettajana digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Osaamisen osoittaminen

Suunnittele ja toteuta (tai kuvaa aiemmin toteuttamasi kokonaisuus) yhteisöllisyyttä edistävistä oppimistilanteista tai -prosessista digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Liitä osaamisen osoittamisen tueksi toteutuksen suunnitelma, dokumentoi esimerkiksi kuvaruutukaappauksin käytännön toteutus ja kuvaa käyttämäsi menetelmät tai toimintamallit. Lisää mukaan myös itsearviointisi siitä, minkälaisia onnistumisia ja kehittämiskohteita sinulla on digitaalisen yhteisöllisyyden edistämisessä.

Varmista, että osaamisen osoittamisella vastaat kaikkiin osaamismerkin arviointikriteereihin.

Voit hyödyntää alla lueteltuja oppimisresursseja ja aiemmin hankkimaasi osaamista. Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Yhteisöllisyys digitaalisissa ympäristöissä

Yhteisöllisyyden tukeminen dialogisesti- tai -