Osallistavat opetusmenetelmät

Osallistavat
opetusmenetelmät

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

korkeakoulupedagogiikka, opetusmenetelmät, osallistava, TAMK, yhteisöllisyys
Osallistavien opetus- ja ohjausmenetelmien soveltaminen osana korkeakouluopetusta. Osaamismerkki on osa Yhteisöllisyys ja osallistavuus korkeakoulussa metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

  • tunnistaa osallistavia opetus- ja ohjausmenetelmiä korkeakoulutuksessa
  • ymmärtää osallistavien opetus- ja ohjausmenetelmien merkityksen osana opetusta ja oppimista
  • soveltaa osallistavia opetus- ja ohjausmenetelmiä erilaisiin oppimistilanteisiin tai -ympäristöihin.

Arviointikriteerit

  • tunnistaa ja tietää osallistamista tukevia opetus- ja ohjausmenetelmiä korkeakoulutuksessa
  • kuvaa osallistavien opetus- ja ohjausmenetelmien merkityksiä osana opetusta ja oppimista
  • käyttää osallistavien opetus- ja ohjausmenetelmien käyttöä erilaisissa tilanteissa tai ympäristöissä.

Osaamisen osoittaminen

Laadi yksin tai parin kanssa blogikirjoitus osallistavien opetus- ja ohjausmenetelmien käytöstä omalla koulutusalalla. Varmistu, että blogikirjoitus vastaa osaamismerkin arviointikriteereihin ja hyödynnä lueteltuja oppimisresursseja. Tai vaihtoehtoisesti voit toteuttaa vaihtoehtoisesti osallistavan menetelmän kokeilun ja laatia siitä raportin sekä sisällyttää siihen opiskelijapalautteen.

Aiemmin hankkimaasi osaamista voit hyödyntää osaamisen osoittamisessa, esimerkiksi linkittämällä aiemmin julkaistun kirjoituksen. Kirjoituksen tai artikkelin tulee vastata arviointikriteereihin.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive, verkkolinkki), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista. Voit palauttaa merkkihakemuksen ennen blogikirjoituksen julkaisua.

Huom. Blogikirjoituksen julkaiseminen etenee valitsemasi julkaisualustan ohjeiden mukaisesti erillisenä ja omana prosessina.

Oppimisresurssit

Osallistava pedagogiikka

Osallistavat opetusmenetelmät- tai -