Oppimisympäristön kehittämisen asiantuntija


Oppimisympäristön kehittämisen asiantuntija

logo

Kouvolan Ammattiopisto, Eduko

viestinta@eduko.fi

Osaamismerkki on kehitetty NextSteps@TechVET-projektissa. Osaamismerkki on osa työpaikkaohjaajalta vaadittavia taitoja. Osaamismerkin haltijalla on pätevyys varmistaa, että työpaikka on fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallinen oppimisympäristö.

Criteria

Osaamistavoitteet:

Työpaikkaohjaaja osaa:

  • luoda opiskelijalle oppimisympäristön työpaikalle
  • suunnitella opiskelijoiden perehdytyksen työssä oppimisjaksolle
  • tehdä yhteistyötä työyhteisön ja oppilaitoksen kanssa opiskelijan työssä oppimisen jaksosta

Arviointikriteerit:

Työpaikkaohjaaja:

  • luo fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ja positiivisen oppimisympäristön työturvallisuussääntöjen ja työpaikan turvallisuusmääräysten mukaisesti
  • tiedottaa opiskelijasta riittävästi työyhteisölle
  • ottaa yhteyttä oppilaitoksen opettajiin opiskelijoiden työpaikkakoulutusprosesseista
  • tekee kirjallisen perehdyttämissuunnitelman opiskelijalle.

Osaamisen osoittaminen:

  • Täytä "Työssäoppimiseen perehdytys" -lomake, joka on saatavilla NextSteps@TechVET -materiaalipankissa. Täytä lomake huolellisesti, jotta se osoittaa osaamisesi kaikissa yllä olevissa osaamismerkin arviointikriteereissä.
  • Kun työympäristöön ja turvalliseen työskentelyyn perehtyminen on suoritettu, pyydä opiskelijaa allekirjoittamaan lomake ja linkitä allekirjoitettu lomake tähän.

Täytä lomake huolellisesti, jotta se osoittaa osaamisesi kaikissa osaamismerkin arviointikriteereissä. Löydät esimerkkimateriaalia projektin Google Drivestä. Linkin tulee olla jaettu dokumentti jostain pilvipalvelusta (esim. Google Drive, OneDrive).
Kun työympäristöön ja turvalliseen työskentelyyn perehtyminen on suoritettu, pyydä opiskelijaa allekirjoittamaan lomake ja linkitä allekirjoitettu lomake tähän. Linkin tulee olla jaettu dokumentti jostain pilvipalvelusta (esim. Google Drive, OneDrive).
- or -