Työpaikalla oppimisen ohjauksen asiantuntija

Työpaikalla oppimisen ohjauksen asiantuntija

logo

Kouvolan Ammattiopisto, Eduko

viestinta@eduko.fi

Osaamismerkki on kehitetty NextSteps@TechVET-projektissa. Osaamismerkki on osa työpaikkaohjaajalta vaadittavia taitoja. Osaamismerkin haltijalla on pätevyys ohjata opiskelijaa työpaikalla hyvässä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa.

Criteria

Osaamistavoitteet:

Työpaikkaohjaaja osaa:

  • soveltaa työpaikan oppimismahdollisuuksia palvelemaan opiskelijan tavoitteita ja suunnittelemaan opiskelijalle motivoivia oppimistehtäviä
  • tukea opiskelijan ammatillista kasvua säännöllisillä ohjauskeskusteluilla sekä vastaanottaa opiskelijan rakentavaa kritiikkiä ja reagoida siihen.

Arviointikriteerit:

Työpaikkaohjaaja:

  • ohjaa opiskelijaa ja on vuorovaikutuksessa hänen kanssaan sekä tekee yhteistyötä oppilaan opettajan kanssa
  • on laatinut ohjaussuunnitelman, jonka mukaan hän ohjaa opiskelijan ammatillista kasvua -käy ohjauskeskusteluja opiskelijan kanssa ja kehittää ohjaustaan niiden perusteella.

Osaamisen osoittaminen:

  • Yhdistä opiskelijan kirjallinen ohjaussuunnitelma osaamismerkki -hakemukseen.
  • Linkitä myös kuvaus opiskelijan kanssa käytävästä ohjauskeskustelusta haluamassasi muodossa.
  • Linkitä lisäksi kirjallinen itsearviointi ohjauskeskustelun jälkeen. Ota huomioon pohdinnassasi kaikki osaamismerkin arviointikriteerit.

Linkitä hakemukseesi kolme asiakirjaa:

  • Linkitä opiskelijan kirjallinen ohjaussuunnitelma.
  • Linkitä opiskelijasi kanssa käydyn ohjauskeskustelun asiakirja haluamassasi muodossa.
  • Linkitä kirjallinen itsearviointi ohjauskeskustelun jälkeen. Ota huomioon pohdinnassasi kaikki osaamismerkin arviointikriteerit.

Linkin tulee olla jaettu dokumentti jostain pilvipalvelusta (esim. Google Drive, OneDrive).
Linkin tulee olla jaettu dokumentti jostain pilvipalvelusta (esim. Google Drive, OneDrive).
Ota huomioon pohdinnassasi kaikki osaamismerkin arviointikriteerit. Linkin tulee olla jaettu dokumentti jostain pilvipalvelusta (esim. Google Drive, OneDrive).
- or -