Kognitiivinen ja eettinen kuormitus työssä

Kognitiivinen ja eettinen kuormitus työssä

Työturvallisuuskeskuksessa teemme töitä entistä paremman työelämän eteen keskittymällä työturvallisuuteen, työsuojeluun ja työhyvinvointiin.

Avainsanat:

eettinen, kognitiivinen, työhyvinvointi, työkuormitus
Osallistumismerkin haltija on osallistunut aihetta käsittelevään Työturvallisuuskeskuksen järjestämään koulutukseen.

Osallistumismerkin haltija tietää, mitä kognitiivinen ja eettinen kuormitus työssä tarkoittavat, tunnistaa tyypillisesti kuormittavia tilanteita, tietää tyypillisiä keinoja, joilla voi vähentää kognitiivista ja eettistä kuormitusta sekä osaa arvioida, onko oman työpaikan vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa huomioitu eettisiä ja kognitiivisia kuormitustekijöitä.

Osallistumismerkin haltija on osallistunut aihetta käsittelevään Työturvallisuuskeskuksen järjestämään koulutukseen (kesto puoli päivää).


Voit hakea koulutuksen osallistumismerkin vastaamalla alla oleviin kysymyksiin ja lähettämällä hakemuksesi.


- tai -