Ohjauksen asiantuntija

Ohjauksen asiantuntija

logo

Kouvolan Ammattiopisto, Eduko

neuvonta@eduko.fi

Osaamismerkki on kehitetty NextSteps@TechVET-projektissa. Ohjauksen asiantuntija- merkki on osa Oppimisen lähettiläs MetaBadge -osaamismerkkiä. Merkin haltijalla on kyky ohjata opiskelijoita erityisesti työssä oppimisen aikana.

Kriteerit

Osaamistavoitteet: Oppimisen lähettiläs osaa:

  • ottaa opiskelijan ammatillisen pätevyyden huomioon ohjattaessaan opiskelijaa työssä oppimisen aikana.
  • tunnistaa opiskelijan ohjaustarpeet.
  • kannustaa opiskelijoita kertomaan uratavoitteistaan työpaikan kouluttajille.

Osaamisen osoittaminen:

  • Valmistele materiaalin pohjalta keskustelulomake (Menestyksellisen urakeskustelun rakentaminen) ohjaavaa keskustelua opiskelijan kanssa varten.
  • Käy ohjauskeskustelu opiskelijan kanssa. Käytä valitsemaasi esitystapaa (löydät esimerkkimateriaalia projektin Google Drivestä). Kirjoita lyhyt itsereflektoriraportti ohjauskeskustelusta.

Kun olet tehnyt tehtävät osaamisen osoittamista varten, linkitä keskustelulomake ja itsearviointiraportti alla oleviin ruutuihin.

Esimerkkilomakkeita ja malleja löydät projektimateriaalipankista.


Tallenna asiakirja Google Driveen tai muuhun valitsemaasi pilvipalveluun ja lisää linkki ylle
Tallenna asiakirja Google Driveen tai muuhun valitsemaasi pilvipalveluun ja lisää linkki ylle
- tai -