Opinnollistamisen asiantuntija


Opinnollistamisen asiantuntija

logo

Kouvolan Ammattiopisto, Eduko

viestinta@eduko.fi

Osaamismerkki on kehitetty NextSteps@TechVET-projektissa. Oppimisen asiantuntija -merkki on osa Oppimisen lähettiläs MetaBadge -osaamismerkkiä. Osaamismerkin haltija tunnistaa työprosessit, joista voi olla hyötyä, kun niitä käytetään osana opiskelijoiden oppimisprosessia. Osaamismerkin haltija käy säännöllisesti keskusteluja työpaikan kouluttajien kanssa opiskelijoiden edistymisestä.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Oppimisen lähettiläs osaa:

  • tunnistaa oppimismahdollisuudet erilaisissa työympäristöissä ja suositella opiskelijoita sopiville työpaikoille heidän yksilöllisten tavoitteidensa mukaisesti.
  • tukea työpaikkaohjaajia sopivien oppimismahdollisuuksien tunnistamisessa

Osaamisen osoittaminen: Luo yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa analyysi opiskelijoiden oppimismahdollisuuksista yrityksessä ja mahdollisuuksista osoittaa osaamista ammattitaitovaatimusten mukaisesti.

Käytä valitsemaasi esitystapaa (löydät esimerkkimateriaalia projektin Google Drivesta).


Lisää alla olevaan laatikkoon linkki opiskelijoiden oppimismahdollisuuksien analyysistä, jonka teit työpaikkaohjaajan kanssa.

Esimerkkilomakkeita ja malleja löydät projektin materiaalipankista.


Tallenna dokumentti Google Driveen tai muuhun valitsemaasi pilvipalveluun ja lisää linkki ylle.
- tai -