Ledare

Ledare

logo

Svenska folkskolans vänner

studiecentralen@sfv.fi

Tags:

FSUfi, minkompetens, ungdomsförening
Ungdomsföreningsverksamheten främjar barnens och de ungas helhetsutveckling och leder till ett aktivt och ansvarsfullt medborgarskap. Gemensam verksamhet bland människor i olika åldrar stärker gemenskapen och jämställdheten samt ökar välbefinnandet. En engagerad ledare känner till de nämnda värderingarna.

Ledaruppgifter i ungdomsföreningar.

Den som ansöker om och erhåller märket:

  • Har fungerat som ansvarig ledare för en grupp under minst 2 terminer (vinter – våren, sommaren – hösten) eller som hjälpledare under minst 3 terminer
  • Har kännedom om värderingarna och pedagogiskt ledarskap
  • Känner till säkerhetsdirektiven och kan fungera enligt dem
  • Känner till sin/-a egen/egna UF-förening/-ar
  • Kan identifiera sina egna styrkor


Vilka aktiviteter har du lett och hurdana grupper har du fungerat som ledare för?

I ledaruppgiften har jag

- eller -