Volontär

Volontär

logo

Svenska folkskolans vänner

studiecentralen@sfv.fi

Tags:

FSUfi, minkompetens, volontär
Volontärverksamheten i UF-föreningarna inbegriper många ärenden och uppgifter, tex att fungera som ledare, styrelsemedlem, talkojobbare gällande underhåll och renoveringar av föreningshuset, som bakgrundskraft för olika evenemang eller gruppverksamhet samt administrativa uppgifter gällande information, planering och organisering. Dessutom räknas deltagande under flera gånger i olika andra sysslor som volontärverksamhet, tex skötsel av café- och bufféuppgifter, trafikövervaknings-, första hjälp- och ordningsvaktsuppgifter, biljettförsäljnings-, kostymerings-, scen- och dekoruppgifter, uppgifter gällande ljud- och ljusteknik, med mera.

Volontäruppgifter i ungdomsföreningar

Den som erhåller märket:

  • Har fungerat som volontär åtminstone under minst 1 år och i minst 3–5 olika volontäruppgifter inom en eller flera UF-föreningar
  • Kan identifiera sina egna styrkor och utvecklingsmål inom volontärverksamheten
  • Förstår vikten av volontärverksamheten
  • Förstår sin egen roll som en del i UF-gemenskapen


- eller -