Lägerledare

Lägerledare

logo

Svenska folkskolans vänner

studiecentralen@sfv.fi

Tags:

FSUfi, minkompetens, Ungdomsförening
Då du arbetar på läger får du erfarenhet inom gruppledning, konflikthantering och ansvarstagande. Du får erfarenhet i hur bemöta olika sorters människor på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Du lär dig planera program och tidtabeller samt följa dem. Du arbetar ansvarsfullt i grupp och individuellt.

Criteria

Lägerledaruppgifter i ungdomsföreningar

Den som ansöker om och erhåller märket:

  • har arbetat på minst 3 olika barnläger eller deltagit i en lägerledarutbildning och arbetat på minst 2 barnläger.
  • har varit med och planerat och lett aktiviteter och praktiska arrangemang under lägret.
  • känner till vilket ansvar man har som lägerledare och hur man skall hantera problem, samt känner till de olika delmomenten under ett läger.
  • kan identifiera sina egna styrkor och svagheter och kan leda barngrupper på ett uppmuntrande och positivt sätt.
  • kan sätta gränser och upprätthålla att reglerna följs samt känner till säkerhetsplanen, lägrets målsättningar och regler. Därtill bör man veta varifrån man kan be om hjälp om något händer.
  • känner till vikten av växelverkan mellan deltagare och vårdnadshavare.
  • känner till och kan ta ansvar för hur säkra att lägret och deltagarna bemöter och behandlar varandra och miljön på ett respektfullt sätt både på plats och på sociala medier.
  • kan självständigt planera program och lekar för deltagarna samt förverkliga planen.


Som lägerledare har du: (välj de som stämmer för dig):

Kan vara en bild från lägret, ett arbetsintyg, eller övrig bilaga som visar din kompetens som lägerledare. Notera att inte bifoga skyddat material.
- eller -