Teater

Teater

logo

Svenska folkskolans vänner

studiecentralen@sfv.fi

Tags:

amatörteater, FSUfi, minkompetens, teater
Att vara aktiv inom teater kan ge färdigheter som hjälper i yrkeslivet. Teater kan ge deltagaren scenvana och mod att tala inför publik och en förmåga att hantera oväntade situationer på scen. Deltagaren lär sig att samarbeta och att ta ansvar för den egen delen av ett gemensamt mål. Teater lär dig att arbeta både individuellt och i grupp. Genom sin hobby lär deltagaren identifiera sina egna styrkor och utvecklingsområden. Deltagaren lär sig hantera nervositet samt att arbeta under tidspress.

Uppgifter inom teater

Den som ansöker och erhåller märket:

  • har varit aktiv inom teater i minst 2 år och har varit med i minst två scenproduktioner som spelats inför publik med upprepade föreställningar.
  • kan identifiera sitt ansvar som en del av en ensemble och kan samarbeta i grupp.
  • kan identifiera sina styrkor inom teater och de delområden man kan utvecklas inom.
  • kan analysera teaterns betydelse för sig själv och för sitt välmående.


Skriv namnet på teaterskolan och tiden du studerat där
Vem är det som har fungerat som ledare för din teatergrupp?
Vilka kunskaper som du har lärt dig genaom att vara aktiv inom teater, tror du att du har nytta av i framtiden?
(till exempel hitta kostymer, bygga scenografi mm.) och vilka roller du har du spelat som skådespelare:
(till exempel skuggteater, improvisation, regi, scenografi, mm.)
- eller -