Yrittäjämäinen toiminta

Yrittäjämäinen toiminta

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

Aloitteellisuus, suunnitelmallisuus, tekemälläoppiminen, tiimityö, yhteistyökyvykkyys
Tämä on Tampereen korkeakouluyhteisön merkki opiskelijan osoittamasta yrittäjämäisestä toiminnasta. Merkin myöntää HUBS, joka on kestävän yrittäjyyden edistäjänä ja myytinmurtaja sekä TAMKissa että Tampereen yliopistossa. Uskomme, että jokainen korkeakouluopiskelija tarvitsee yrittäjämäisiä taitoja ja tarjoamme vapaasti valittavia opintoja liitettäväksi eri alojen tutkintoihin. Tutustu toimintaamme: https://hubs.fi/.

Kriteerit

Merkin saaja osaa: 

 1. käynnistää projektin, jolla on kestävät tavoitteet ja seuranta 
 2. määritellä projektin prioriteetit ja toimintasuunnitelman 
 3. tehdä päätöksiä edistääkseen projektin etenemistä 
 4. arvioida toiminnan vaikutuksia kestävyyden näkökulmasta 
 5. verkostoitua ja työskennellä tavoitteellisesti erilaisten ihmisten kanssa 
 6. hyödyntää prosessia oppimiseen, ottaa vastaan ja antaa palautetta 

Arviointikriteerit 

Merkin saaja on osoittanut osaavansa: 

 1. Työskennellä itsenäisesti ja viedä projektin loppuun. 
 2. Määritellä tavoitteet ja toteuttaa niiden seurannan.  
 3. Edistää projektinsa etenemistä verkostoaan hyödyntäen. 
 4. Arvioida edistymistään ja toimintansa vaikutuksia (määrä, laatu, kestävyys) 
 5. Reflektoida oppimistaan hyödyntäen saamaansa palautetta.  

Osaamisen osoittaminen

Perehdy EntreComp -viitekehykseen. Lue erityisesti vihreät "Into Action" -osaamiset ja hyödynnä niitä kun kuvaat omaa yrittäjämäistä toimintaasi.

Vaihtoehto1: HUBS Yrittäjyysportfolion tai Yrityshautomon oppimistuotos on yrittäjämäisen toiminnan osoittamisen väline.

Vaihtoehto 2: Kuvaa merkkihakemuksessa konkreettisesti: Miten olet toiminut yrittäjämäisesti. Huomioi merkin osaamistavoitteet ja arviointikriteerit. Esittele arvioijille oppimisesi erityisesti näissä asioissa. Pyydä ja liitä raporttiin vertaispalaute, pienikin asia, opiskelijakaverilta, opettajalta, asiakkaalta tai työkaverilta, joka on seurannut tilannetta. Kerro, mitä opit/ otat käyttöösi saamastasi vertaispalautteesta?

Koosta raportti ytimekkääseen muotoon (max 300 sanaa, video tai podcast 3 min), talleta tuotos johonkin itse valitsemaasi paikkaan (esim. OneDrive) ja jaa linkki hakemuksesi yhteydessä lisäämällä se alla olevan lomakkeen kohtaan "Linkkiosoite". Odotamme raporttiasi. Se saa olla omalla tyylillä tehty!


Osaamisen osoittaminen

Tämän merkin edellyttämän osaamisen voit osoittaa kahdella tavalla:

 1. Voit käyttää "Yrittäjyysportfolion rakentaminen" tai "HUBS Yrityshautomo" -opintojaksoilla tuottamaasi oppimisraporttia yrittäjämäisen toiminnan osoittamisen välineenä.

 2. Voit osoittaa yrittäjämäisen toiminnan taitosi tekemällä tämän hakemuksen ja liittämällä siihen kriteereissä mainitut elementit.


Jaa tähän tuotoksesi osaamisen osoittamisesta. Varmista, että jakoasetukset ovat oikein ja että jaat tiedoston, et Moodle-linkkiä tai LinkedIn-profiiliasi.
- tai -