Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus


Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

arviointi, korkeakoulupedagogiikka, ohjaus, opetus, oppiminen, TAMK, verkko-opetus, verkkototeutus
Verkko-opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi erilaisiin digitaalisiin oppimisympäristöihin saavutettavuus huomioiden. Osaamismerkki on osa Oppimislähtöisyys korkeakoulussa -metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Tämän merkin saaja osaa

 • suunnitella osaamistavoitteisiin vastaavan verkkototeutuksen erilaisiin digitaalisiin oppimisympäristöihin
 • huomioida verkkototeutuksen laatukriteerit
 • laatia saavutettavan verkkototeutuksen opetusaineistoineen
 • toteuttaa opintojakson osaamistavoitteita tukevaa verkko-opetusta
 • suunnitella arviointia tukemaan verkko-opiskeluprosessia
 • havainnoida kehittämistarpeita omassa verkko-opetuksessa.

Arviointikriteerit

Merkin saaja

 • suunnittelee osaamistavoitteisiin vastaavan verkkototeutuksen valitsemaansa digitaaliseen oppimisympäristöön
 • huomioi verkkototeutuksen suunnittelussa laatukriteerit
 • luo ja laatii saavutettavan verkkototeutuksen
 • huomioi saavutettavuuden näkökulmat opetusaineistossa
 • toteuttaa suunnitelman mukaisen kokonaisuuden
 • arvioi opiskelijoiden edistymistä osaamistavoitteiden mukaisesti
 • tunnistaa omat kehittämistarpeet liittyen verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Osaamisen osoittaminen

Suunnittele ja toteuta opetus- ja oppimisprosessi johonkin tai joihinkin digitaalisiin oppimisympäristöihin. Liitä osaamisen osoittamisen tueksi toteutuksen suunnitelma sekä dokumentoi esimerkiksi kuvaruutukaappauksin käytännön toteutus.

Dokumentoinnissa pitää tulle esille opetusmenetelmät, opetusmateriaalit, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, ohjaus sekä palaute ja arviointi. Liitä myös oma reflektiosi verkko-opetuksen toteutuksen onnistumisesta ja kehittämiskohteista. Tukena voit hyödyntää eAMK-verkkototeutuksen laatukriteereitä.

Varmista, että osaamisen osoittamisella vastaat kaikkiin osaamismerkin arviointikriteereihin.

Voit hyödyntää alla lueteltuja oppimisresursseja ja aiemmin hankkimaasi osaamista. Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Videot:

Verkko-opetuksen suunnittelu, video (8:58 min)

Verkko-opetuksen menetelmät, video (8:37 min)

Arviointi verkossa, video (9:30 min)

Digitaaliset materiaalit ja niiden saavutettavuus, video (8:11 min)

Verkkototeutuksen laadunvarmistus, video (7:17 min)

Muu materiaali

Opetuksen suunnittelu digitaalisiin oppimisympäristöihin, TLC-sivusto

eAMK-verkkototeutuksen laatukriteerit (tiedosto, 11 kohtaa)

Marstio, T. (2020). Verkko-opinnon muotoilu käsikirja

Miksi, mitä, miten? Oppimisanalytiikka opettajan ja oppijan apuna, Digivisio-hankkeen tuottama viisiosainen podcast-sarja

Video oppimisessa ja opetuksessa, Digivisio-hankkeen tuottama kymmenosainen video-sarja- tai -