Oppimislähtöiset opetusmenetelmät


Oppimislähtöiset
opetusmenetelmät

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

korkeakoulupedagogiikka, ohjaus, opetus, opetusmenetelmät, oppiminen, oppimislähtöisyys, TAMK
Oppimislähtöiset opetusmenetelmät tarkoittavat joustavia ja monipuolisia oppimisen, opetuksen ja osaamisen kehittymisen menetelmällisiä mahdollisuuksia.​ Merkin saaja osaa tukea opiskelijan kiinnittymistä oppijayhteisöön, kuulumisen tunnetta ja aktiivisuutta. Osaamismerkki on osa Oppimislähtöisyys korkeakoulussa -metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet 

Merkin saaja osaa

  • reflektoida omaa ihmis-, tieto- ja oppimiskäsitystään ja pystyy tekemään valintoja linjakkaasti tämän pohjalta

  • soveltaa oppimislähtöisiä opetusmenetelmiä oman alan opetuksessa

  • tukee osallisuutta ja toimijuutta opetusmenetelmävalinnoillaan.

Arviointikriteerit

Merkin saaja 

  • reflektoi omaa ihmis-, tieto- ja oppimiskäsitystään ja tekee valintoja linjakkaasti tämän pohjalta

  • soveltaa oppimislähtöisiä opetusmenetelmiä oman alan opetuksessa

  • tukee osallisuutta ja toimijuutta opetusmenetelmävalinnoillaan.

Osaamisen osoittaminen

Suunnittele ja toteuta kokeilu, jossa käytät kahta valitsemaasi oppimislähtöisyyttä edistävää tai tukevaa opetusmenetelmää. Kuvaa valitsemanasi oppimislähtöisyyttä edistävät tai tukevat opetusmenetelmät ihmis-, tieto- ja oppimiskäsitystäsi pohtien. Dokumentoinnissa pitää tulle esille, missä kokeilu on tehty. Pohdi kokeilussa käyttämiesi menetelmiesi soveltuvuutta, mikä oli toimivaa ja mitä voisit tehdä toisin.

Varmista, että osaamisen osoittamisella vastaat kaikkiin osaamismerkin arviointikriteereihin.

Voit hyödyntää alla lueteltuja oppimisresursseja ja aiemmin hankkimaasi osaamista. Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Taustaa osallisuudelle ja oppimislähtöisyydelle

Pedagoginen suunnittelu

Opetusmenetelmät

Osallisuuden ja toimijuuden tukeminen- tai -