Osaamisperustainen arviointi


Osaamisperustainen arviointi

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

arviointi, korkeakoulupedagogiikka, opetus, osaamisperustaisuus, palaute, TAMK
Osaamisperustainen arviointi tarkoittaa opintojakson osaamistavoitteista johdettua osaamisen kehittymistä tukevaa palautteenantoa ja arviointia.  Osaamismerkki on osa Oppimislähtöisyys korkeakoulussa -metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

  • suunnitella ja toteuttaa osaamisperustaista arviointia osana korkeakoulun opintojaksojen toteuttamista

  • soveltaa erilaisia osaamisen kehittymistä tukevia palaute- ja arviointimenetelmiä korkeakoulun erilaisissa toteutuksissa ja oppimisympäristöissä

  • hyödyntää ohjaavaa palautetta ja arviointia.

Arviointikriteerit 

Merkin saaja

  • suunnittelee ja toteuttaa osaamisperustaista arviointia osana oman koulutusalan opintojaksoja

  • soveltaa käytännössä erilaisia osaamisen kehittymistä tukevia oman koulutusala palaute- ja arviointimenetelmiä

  • käyttää opiskelijan osaamisen kehittymisen tukena ohjaavaa palautetta ja arviointia.

Osaamisen osoittaminen

Suunnittele ja toteuta kokeilu, jossa käytät kahta valitsemaasi osaamisperustaisuutta tukevaa palaute- tai arviointimenetelmää. Kuvaa valitsemanasi osaamisperustaisuutta tukevat palaute- tai arviointimenetelmät perustellen. Dokumentoinnissa pitää tulle esille, missä kokeilu on tehty. Pohdi kokeilussa käyttämiesi menetelmiesi soveltuvuutta, mikä oli toimivaa ja mitä voisit tehdä toisin.

Varmista, että osaamisen osoittamisella vastaat kaikkiin osaamismerkin arviointikriteereihin.

Voit hyödyntää alla lueteltuja oppimisresursseja ja aiemmin hankkimaasi osaamista.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Yleistä palautteesta ja arvioinnista

Osaamisperustainen arviointi

Arviointiosaamista edistäviä korkeakoulutuksen caseja- tai -