Osaamisperustaisuus korkeakoulussa


Osaamisperustaisuus korkeakoulussa

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

korkeakoulupedagogiikka, ohjaus, opetus, osaamisperustaisuus, TAMK
Osaamisperustaisen korkeakoulutuksen toteuttaminen. Merkin saaja osaa suunnitella, toteuttaa ja edelleen kehittää osaamisperustaista korkeakouluopetusta. Osaamismerkki on osa Oppimislähtöisyys korkeakoulussa -metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

  • tunnistaa osaamisperustaisuuden merkityksen korkeakoulutuksessa
  • tunnistaa osaamisperustaisuuden merkityksen opiskelijan osaamisen kehittymisessä ja motivoinnissa (henkilökohtaistaminen)
  • suunnitella, toteuttaa ja ohjata osaamisperustaista korkeakouluopetusta opintojakson osaamistavoitteisiin vastaten
  • antaa palautetta ja arvioida oppimisprosessin aikana osaamisperustaisesti opintojakson osaamistavoitteiden mukaisesti
  • hyödyntää hyväksilukemisen erilaisia mahdollisuuksia osana korkeakouluopetusta ja -ohjausta

Arviointikriteerit 

Merkin saaja

  • kuvaa osaamisperustaisuuden merkityksen korkeakoulutuksessa oman toiminnan kautta (suunnittelu, toteutus, arviointi)
  • käyttää osaamisperustaisuuden mahdollisuuksia opiskelijoiden osaamisen kehittymisessä ja motivoinnissa (henkilökohtaistaminen)
  • suunnittelee ja toteuttaa osaamisperustaista korkeakouluopetusta opintojakson osaamistavoitteista
  • antaa palautetta ja arvioi oppimisprosessin aikana osaamisperustaisesti
  • hyödyntää erilaisia hyväksilukemisen mahdollisuuksia osana korkeakouluopetusta ja -ohjausta.

Osaamisen osoittaminen

Kuvaile ja analysoi, miten omalla opetusalallasi voidaan hyödyntää osaamisperustaisuutta ja miten sen näkyy omassa työssä korkeakouluopettajana.

Laadi osaamisperustainen oppimisprosessin toteuttamisen suunnitelma omalle koulutusalallesi. Suunnitelmassa pitää tulle esille osaamisperustaiset opetuksen, ohjauksen, palautteen ja arvioinnin ratkaisut. Kuvaa myös miten hyödynnät hyväksilukemisen erilaisia mahdollisuuksia osana osaamisperustaisuuden toteutumista. Kuvaa myös se miten osaamisperustaisuutta voi ja pitää kehittää omalla koulutusalalla. Voit hyödyntää tässä tiimin yhteisen keskustelun tuloksia osana osaamisen osoittamista.

Varmista, että osaamisen osoittamisella vastaat kaikkiin osaamismerkin arviointikriteereihin. Liitä dokumenttiisi riittävä määrä osaamista osoittavia kuvaruutukopioita tai casekuvauksia.

Voit hyödyntää alla lueteltuja oppimisresursseja ja aiemmin hankkimaasi osaamista.

Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Ammattikorkeakoulutuksen osaamisperustaisuutta ohjaavat dokumentit

Osaamisperustaisuus ja opetussuunnitelma

Yleistä osaamisperustaisuudesta

Hyväksilukeminen

Osaamisperustaisuutta edistäviä korkeakoulutuksen caseja- tai -