Työelämäläheinen opetus


Työelämäläheinen opetus

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences (TAMK) constitute the Tampere Universities community. Our areas of priority in research and education are technology, health and society.

Avainsanat:

korkeakoulupedagogiikka, ohjaus, opetus, oppiminen, TAMK, työelämäläheinen
Työelämän mahdollisuuksien hyödyntämiseen osana korkeakouluopetusta ja oppimista. Merkin saaja osaa toteuttaa työelämäläheisiä oppimis-, ohjaus- ja arviointiprosesseja omalla opetusalallaan. Osaamismerkki on osa Oppimislähtöisyys korkeakoulussa -metamerkkiä. Osaamismerkki on osa Tampereen ammattikorkeakoulun opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagogista kehittämisohjelmaa. Arvioinnista vastaa ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kriteerit

Osaamistavoitteet

Merkin saaja osaa

  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työpaikalla tapahtuvaa tutkinnon osaamistavoitteisen mukaista osaamisen kehittymistä
  • tunnistaa ja kehittää työpaikkojen mahdollisuuksia toimia oppimisen konteksteina
  • hyödyntää työpaikkojen monipuolisia oppimismahdollisuuksia ja osaa tarjota näitä mahdollisuuksia opiskelijoille aktiivisesti
  • osaa ohjata opiskelijaa yhdistämään työelämäosaamisen ja teoreettisen tiedon
  • soveltaa opinnollistamisen toimintatapoja korkeakoulussa.

Arviointikriteerit

Merkin saaja

  • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa tutkinnon osaamistavoitteisen mukaista osaamisen kehittymistä
  • tunnistaa ja kehittää työpaikkojen mahdollisuuksia toimia oppimisen konteksteina
  • hyödyntää työpaikkojen oppimismahdollisuuksia ja tarjoaa näitä mahdollisuuksia opiskelijoille aktiivisesti
  • ohjaa opiskelijaa yhdistämään työelämäosaamisen ja teoreettisen tiedon
  • hyödyntää opinnollistamisen mahdollisuuksia osana korkeakouluopetusta.

Osaamisen osoittaminen

Laadi työelämäläheinen oppimisprosessin toteutussuunnitelma omalle koulutusalallesi. Voit myös kehittää jo olemassa olevaa toteutusta työelämäläheisemmäksi.

Suunnitelmassa pitää tulle esille työelämäläheisen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin ratkaisut sekä opinnollistamisen mahdollisuudet. Kuvaile ja analysoi, miten omalla opetusalallasi voidaan hyödyntää työelämäläheistä oppimista nyt ja tulevaisuudessa ja pohdi, miksi työelämäläheistä oppimista tarvitaan. Huomioi, miten opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista osaamisen kehittymistä voidaan työelämässä edistää.

Varmista, että osaamisen osoittamisella vastaat kaikkiin osaamismerkin arviointikriteereihin.

Voit hyödyntää alla lueteltuja oppimisresursseja ja aiemmin hankkimaasi osaamista. Palauta osaamismerkkihakemuksen yhteydessä linkki jaettuun verkkoasiakirjaan (esim. Word/ OneDrive), jossa osoitat osaamismerkissä vaadittua osaamista.

Oppimisresurssit

Koulutuksen tulevaisuus

Työssä oppimassa

Työelämä oppimisympäristönä

Opinnollistaminen

Itseohjautuvuuden tukeminen- tai -