Tietosuojavastaava


Tietosuojavastaava

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Tietosuojavastaava tuntee henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön ja tunnistaa tietosuojan näkökulmasta huomioitavat asiat apteekin eri toiminnoissa. Tietosuojavastaava ymmärtää tietoturvan yhteyden tietosuojaan ja tietää, mitä tietoturvatoimenpiteitä apteekissa tulee säännöllisesti tehdä. Tietosuojavastaava tietää, mitä hänen toimenkuvaansa kuuluu sekä siihen liittyvät tehtävät.

Kriteerit

Osaamiskriteerit:

  • tuntee tietosuojavastaavan toimenkuvan sekä siihen liittyvät tehtävät
  • tuntee henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön
  • tunnistaa tietosuojan näkökulmasta huomioitavat asiat apteekin eri toiminnoissa
  • ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan yhteyden
  • tietää, mitä tietoturvatoimenpiteitä apteekissa tulee tehdä
  • tietää mitä riskien arvioinnilla tarkoitetaan
  • tietää, miten ja missä tilanterissa vaikutusten arvionti tehdään
  • tietää, miten toimitaan rekisteröidyn tietopyynnöissä sekä tietoturva- ja tietosuojapoikkeama tai -loukkaus tilanteissa.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -