Tietosuojaosaaja


Tietosuojaosaaja

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Tietosuojaosaaja tietää, mitä tietosuojalla tarkoitetaan ja mihin sillä pyritään. Hän tuntee henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön ja tunnistaa tietosuojan näkökulmasta huomioitavat asiat omassa työssään. Tietosuojaosaaja on myös tietoinen asioista, jotka tulee huomioida tietosuojassa työntekijän näkökulmasta. Tietosuojaosaaja ymmärtää myös tietoturvan tärkeyden apteekin toiminnassa ja osaa omalta osaltaan toimia tietoturvallisesti.

Kriteerit

Osaamiskriteerit:

  • tietää, mitä tietosuojalla tarkoitetaan ja mihin sillä pyritään
  • tuntee lainsäädännön, joka ohjaa tietosuojaa apteekissa
  • tuntee tietosuojan keskeiset käsitteet
  • tietää, miten tietosuoja tulee huomioida omissa työtehtävissä
  • tietää, mitä tulee huomioida tietosuojassa työntekijän näkökulmasta
  • tietää, mitä tarkoitetaan tietoturvalla ja mihin sillä pyritään
  • osaa toimia tietoturvallisesti omassa työssään


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -