Geriatrinen lääkehoito

Geriatrinen lääkehoito

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Geriatrinen lääkehoito -erityisosaajamerkki myönnetään henkilölle, joka on suorittanut osaajamerkit Geriatrinen farmasia, Geriatrinen hoidonohjaus ja Apteekin palvelut ja sote-yhteistyö ja osoittanut osaamisensa näihin kuuluviin koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Criteria

Geriatrinen lääkehoito

-erityisosaajamerkin saaja

 • tuntee merkitykselliset fysiologiset ja farmakologiset ikääntymismuutokset
 • tunnistaa yleisimmät iäkkäille tyypilliset lääkehaitat
 • ymmärtää geriatrisen potilaan haavoittuvuuden ja osaa toimia riskien ennaltaehkäisemiseksi
 • on perehtynyt iäkkäiden asiakkaiden ohjauksen ja asioinnin erityistarpeisiin ymmärtää apteekkipalveluiden roolin potilasturvallisuutta, terveyttä ja hoitoon sitoutumista edistävinä toimina
 • ymmärtää geriatrisen potilaan lääkehoidon erityistarpeet osana potilaan hoitopolkua
 • tuntee terveydenhuollon rakenteen omassa toimintaympäristössä ja osaa toimia lääkehoidon asiantuntijana osana moniammatillista työryhmää

Osaamisalueet:

 • ikääntymismuutokset ja pitkäaikaissairaudet sekä yksilöllinen lääkeneuvonta ja hoidonohjaus
 • lääkehoidon onnistumisen seuranta
 • itsehoito
 • asioinnin erityistarpeet: edunvalvonta, puolesta-asiointi, tietosuoja
 • apteekin palvelut ja niiden kehittäminen
 • sote-rakenteet ja yhteistyö hyvinvointialueilla
 • työkalut ja tietokannat työn tueksi

Lääkitysturvallisuus -erityisosaajamerkki myönnetään henkilölle, joka on suorittanut sekä Lääkitysturvallisuusosaaja että Lääkeitysturvallisuus kehittäjä -osaajamerkit ja ja osoittanut osaamisensa näihin kuuluviin koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Vuoden 2023 ajan hyväksymme merkkeihin vielä ne vuoden 2022 koulutuspäivät ja webinaarit, jotka kuuluvat johonkin osaajamerkkiin. Merkkiin kuuluvat verkkokoulutukset hyväksytään takautuvasti niin kauan kuin koulutus on myynnissä.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
- or -