Apteekin palvelut ja sote-yhteistyö

Apteekin palvelut ja sote-yhteistyö

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Apteekin palvelut ja sote-yhteistyö -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään ikääntyneiden apteekkiasiakkaiden kokonaisvaltaista palvelua ja potilasturvallisuutta kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

Apteekin palvelut ja sote-yhteistyö

-osaajamerkin saaja:

  • on perehtynyt erilaisten iäkkäille tarpeellisten apteekkipalveluiden rooliin lääkitysturvallisuutta edistävinä toimina
  • ymmärtää apteekkipalveluiden roolin terveyttä ja hoitoon sitoutumista edistävinä toimina
  • tuntee terveydenhuollon rakenteen omassa toimintaympäristössä ja osaa toimia lääkehoidon asiantuntijana osana moniammatillista työryhmää
  • ymmärtää geriatrisen potilaan lääkehoidon erityistarpeet osana potilaan hoitopolkua
  • on perehtynyt iäkkäiden asiakkaiden ohjauksen ja asioinnin erityistarpeisiin

Osaamisalueet:

  • apteekin palvelut ja niiden kehittäminen
  • yksilöllinen lääkeneuvonta ja hoidonohjaus
  • koneellinen annosjakelu ja potilasturvallisuus
  • sote-rakenteet ja yhteistyö hyvinvointialueilla
  • työkalut ja tietokannat työn tueksi

Apteekkipalvelut ja sote-yhteistyö -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään ikääntyneiden apteekkiasiakkaiden kokonaisvaltaista palvelua ja potilasturvallisuutta kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -