Apteekkipalvelut ja sote-yhteistyö


Apteekkipalvelut ja sote-yhteistyö

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Geriatrinen hoidonohjaus -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään ikääntyneiden apteekkiasiakkaiden kokonaisvaltaista palvelua ja potilasturvallisuutta kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Apteekin palvelut ja sote-yhteistyö

-osaajamerkin saaja:

  • on perehtynyt erilaisten iäkkäille tarpeellisten apteekkipalveluiden rooliin lääkitysturvallisuutta edistävinä toimina
  • ymmärtää apteekkipalveluiden roolin terveyttä ja hoitoon sitoutumista edistävinä toimina
  • tuntee terveydenhuollon rakenteen omassa toimintaympäristössä ja osaa toimia lääkehoidon asiantuntijana osana moniammatillista työryhmää
  • ymmärtää geriatrisen potilaan lääkehoidon erityistarpeet osana potilaan hoitopolkua
  • on perehtynyt iäkkäiden asiakkaiden ohjauksen ja asioinnin erityistarpeisiin

Osaamisalueet:

  • apteekin palvelut ja niiden kehittäminen
  • yksilöllinen lääkeneuvonta ja hoidonohjaus
  • koneellinen annosjakelu ja potilasturvallisuus
  • sote-rakenteet ja yhteistyö hyvinvointialueilla
  • työkalut ja tietokannat työn tueksi

Apteekkipalvelut ja sote-yhteistyö -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut neljään ikääntyneiden apteekkiasiakkaiden kokonaisvaltaista palvelua ja potilasturvallisuutta kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Vuoden 2023 ajan hyväksymme merkkeihin vielä ne vuoden 2022 koulutuspäivät ja webinaarit, jotka kuuluvat johonkin osaajamerkkiin. Merkkiin kuuluvat verkkokoulutukset hyväksytään takautuvasti niin kauan kuin koulutus on myynnissä.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
- tai -