Geriatrinen hoidonohjaus

Geriatrinen hoidonohjaus

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Geriatrinen hoidonohjaus -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut kymmeneen ikääntyneiden apteekkiasiakkaiden kokonaisvaltaista ohjausta kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

Geriatrinen hoidonohjaus

-osaajamerkin saaja:

  • on perehtynyt erilaisten, iäkkäille tyypillisten, sairauksien hoitokäytäntöihin ja hoidonohjaukseen syvällisemmin
  • tunnistaa yleisimmät iäkkäille tyypilliset ongelmatilanteet ja lääkehaitat kyseisissä sairauksissa
  • ymmärtää geriatrisen potilaan haavoittuvuuden ja osaa toimia riskien ennaltaehkäisemiseksi
  • on perehtynyt iäkkäiden asiakkaiden ohjauksen ja asioinnin erityistarpeisiin

Osaamisalueet:

  • ikääntymismuutokset ja pitkäaikaissairaudet
  • yksilöllinen lääkeneuvonta ja hoidonohjaus
  • lääkehoidon onnistumisen seuranta
  • itsehoitolääkkeiden ja ravintolisien turvallisuus
  • asioinnin erityistarpeet: edunvalvonta, puolesta-asiointi, tietosuoja
  • työkalut ja tietokannat työn tueksi

Geriatrinen hoidonohjaus -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut kymmeneen ikääntyneiden apteekkiasiakkaiden kokonaisvaltaista ohjausta kehittävään täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -