Itsehoito

Itsehoito

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Tämä erityisosaajamerkki myönnetään hakijalle, joka on saanut kolme itsehoidon osaajamerkkiä merkeistä Itsehoidon ohjaus, Eläinten itsehoito, Itsehoidon turvallisuus ja asiakaspalvelu, Kosmetiikkaosaaja.

Itsehoito erityisosaaja

Merkin saaja osaa:

  • tuntee itselääkityksen Käypä hoito suosituksen
  • omaa syventävää tietämystä itsehoidon terapia-alueista
  • ymmärtää lääkitysturvallisuuden merkityksen itsehoidossa
  • hallitsee eläinten itsehoidon tyypillisimmät terapia-alueet apteekin roolin kannalta/omaa syventävää tietämystä kosmetiikasta
  • osaa soveltaa itsehoidon asiakaspalvelumallia/eja apteekkityössä

Osaamisalueet:

  • itsehoidon terapia-alueet ja lääkehoito
  • itselääkityksen Käypä hoito
  • asiakkaan/potilaan hoidon ohjaus
  • eläinten itsehoito
  • kosmetiikka

Tämä erityisosaajamerkki myönnetään hakijalle, joka on saanut kolme itsehoidon osaajamerkkiä merkeistä Itsehoidon ohjaus, Eläinten itsehoito, Itsehoidon turvallisuus ja asiakaspalvelu, Kosmetiikkaosaaja.


Vuoden 2023 ajan hyväksymme merkkeihin vielä ne vuoden 2022 koulutuspäivät ja webinaarit, jotka kuuluvat johonkin osaajamerkkiin. Merkkiin kuuluvat verkkokoulutukset hyväksytään takautuvasti niin kauan kuin koulutus on myynnissä.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
- or -