Itsehoito

Itsehoito

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Tämä erityisosaajamerkki myönnetään hakijalle, joka on saanut kolme itsehoidon osaajamerkkiä merkeistä Itsehoidon ohjaus, Eläinten itsehoito, Itsehoidon turvallisuus ja asiakaspalvelu, Kosmetiikkaosaaja.

Criteria

Itsehoito erityisosaaja

Merkin saaja osaa:

  • tuntee itselääkityksen Käypä hoito -suosituksen
  • omaa syventävää tietämystä itsehoidon terapia-alueista
  • ymmärtää lääkitysturvallisuuden merkityksen itsehoidossa
  • hallitsee eläinten itsehoidon tyypillisimmät terapia-alueet apteekin roolin kannalta/omaa syventävää tietämystä kosmetiikasta
  • soveltaa itsehoidon asiakaspalvelumallia/eja apteekkityössä

Osaamisalueet:

  • itsehoidon terapia-alueet ja lääkehoito
  • itselääkityksen Käypä hoito
  • asiakkaan/potilaan hoidon ohjaus
  • eläinten itsehoito
  • kosmetiikka

Tämä erityisosaajamerkki myönnetään hakijalle, joka on saanut kolme itsehoidon osaajamerkkiä merkeistä Itsehoidon ohjaus, Eläinten itsehoito, Itsehoidon turvallisuus ja asiakaspalvelu, Kosmetiikkaosaaja.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- or -