Itsehoidon turvallisuus ja asiakaspalvelu

Itsehoidon turvallisuus ja asiakaspalvelu

logo

Farmasian oppimiskeskus

oppimiskeskus@fok.fi

Farmasian oppimiskeskus ry tuottaa lääkkeiden ja lääkehoitojen parissa työskenteleville jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä tukevia palveluita.

Itsehoidon turvallisuus ja asiakaspalvelu -osaajamerkin suorittanut henkilö on osallistunut viiteen itsehoidon täydennyskoulutukseen ja osoittanut osaamisensa koulutuksiin liittyvien oppimistehtävien avulla.

Kriteerit

Itsehoidon turvallisuus ja asiakaspalvelu

Merkin saaja osaa:

  • hallitsee asiakkaan tarpeiden kartoituksen ja hoidollisen keskustelun periaatteet
  • osaa sopia asiakkaan kanssa yhteistyössä itsehoidon lääkehoidosta tai lääkkeettömästä hoitomuodosta
  • osaa löytää asiakkaalle sopivimman hoidon perustellen sen hyödyt asiakkaalle
  • osaa varmistaa, että asiakas osaa käyttää itsehoidon tuotetta oikein
  • hallitsee itsehoidon lääkeneuvontaperiaatteet
  • osaa kartoittaa asiakkaan tarpeet
  • hallitsee hoidollisen haastattelun periaatteet

Osaamisalueet:

  • itsehoito
  • asiakaspalvelu
  • lääkitysturvallisuus

Merkin saa, kun on suoritettu viisi (5) koulutusta kyseiseen osaajamerkkiin kuuluvista koulutuksista. Jos merkkiin kuuluvia verkkokoulutuksia (myöntämishetkellä FOKin voimassaolevat koulutukset) on suoritettu jo aikaisemmin, todistus liitetään merkkihakemukseen.


Haethan osaajamerkkiä vasta, kun sinulla on kaikki merkkiin edellytettävät koulutukset (Osallistujamerkit) suoritettuina. Lisätietoja merkistöistä ja niihin liittyvistä koulutuksista: www.fok.fi/osaamismerkit.
Lataa koulutuksen todistus tästä hyväksyttäväksi osaksi osaajamerkkiä.
Lataa esim. koulutuksen todistus tästä.
- tai -